Voorbereidingen & Instructies voor de 7de Poort ANKERGROEPEN: Deel Twee

JOUW ANKERGROEP AFSTEMMEN OP DE HOOFDCILINDER

Tijdens de ceremonie van de 7de Poort Activatie, is het zeer belangrijk dat jullie je afstemmen op de Hoofdcilinder in India. Als je bewust onze aanwezigheid bij je voelt in ons Eén Wezen, dan zal je ervaring van de Activatie oneindig veel krachtiger zijn. (Je zou enkele foto's van de website, zoals die van Udaipur, India, kunnen afprinten zodat de groep zich meer vertrouwd voelt met waar we ons bevinden.)

Onze Hoofdcilinder zal voortdurend 7de Poort energieën sturen. Als jullie je bewust op ons afstemmen dan zullen jullie dit zeker voelen! Samen zullen we Eén zeer REUZACHTIG Wezen vormen. Het is jullie taak om de 7de Poort energieën in de Aarde te verankeren en ze uit te spreiden over de hele planeet.

De Hoofdcilinder zal ook de energie van jullie Ankergroep sterk aanvoelen. Wij zijn enorm dankbaar voor jullie steun. Soms zijn het de Ankergroepen die ons de noodzakelijke energie geven om door te blijven gaan wanneer we wat lastige perioden ervaren tijdens onze Hoofdcilinder. Of de inspiratie om belangrijke doorbraken te maken wanneer we overspoeld worden met krachtige energieën van de Grotere Realiteit. Tijdens alle andere 11:11 Activaties, konden de deelnemers van de Hoofdcilinder heel duidelijk de positieve energie en steun van de Ankergroepen voelen. Jullie helpen ons werkelijk verankerd te blijven en dit helpt ons de nodige kracht te vinden om de 7de Poort te activeren.

Het is ook belangrijk om bewust te zijn van de andere Ankergroepen die over de hele wereld verspreid zijn. Samen vormen we Eén Wezen en hoe meer jij en je Ankergroep hier van bewust zijn, hoe doeltreffender ons Een Wezen zal zijn. Bij aanvang van onze Activering zeggen we telkens luidop de lijst van 11:11 Ankergroepen en hun locaties voor, en dit brengt ons dichter bij elkaar. Jullie kunnen dit tijdens jullie ceremonie ook doen zodat we allen bewust afstemmen op elkaar.

BESCHERMERS:

Wat er ook gebeurt tijdens een 11:11 Activering,
de Beschermers blijven altijd Groter dan de activiteiten in het.

Bij elke 11:11 Activering zien jullie enkele krachtige wezens staan rondom onze heilige plaats. Deze Beschermers zijn hier om te dienen als stabilisatie slagpennen voor onze Tempel van Eenheid. Zij zijn hier om de Grotere Realiteit te dienen en de heiligheid van onze bijeenkomst te beschermen. Hun aanwezigheid mag niet onderschat worden. Beschermers voorzien ons van een enorm stabiel energieveld.

Meestal hebben we ongeveer elf Beschermers maar dat hangt er natuurlijk vanaf hoe groot de groep is. Er zijn momenten geweest waar we allemaal Beschermers zijn geweest en soms maar enkelen. Tijdens de Hoofdcilinders proberen we altijd, van begin tot einde, een minimum van 11 wachters in positie te hebben. (Natuurlijk zijn het niet altijd dezelfde mensen; tijdens de ceremonie wisselen ze elkaar af.) Zelfs tijdens kleine pauzes houden we de Beschermers in positie.

Wanneer je een kleine Ankergroep hebt, kan je deze beter vooraf laten gaan door psychische Beschermers of je kan elke om de beurt de Beschermer zijn. Wanneer er iemand aanwezig is die niet kan deelnemen aan de dansen of niet lang kan rechtstaan, dan kunnen zij in een stoel zitten en als Beschermer dienen maar het is altijd krachtiger als de Beschermers rechtstaan, indien dit mogelijk is. Je kan ook een steen of een Boeddha plaatsen als Beschermer.

Als je je geroepen voelt om als Beschermer te dienen, zal je merken dat je zeer toegewijd moet zijn en dat je enorm veel aandacht moet hebben. Een grote hoeveelheid energie zal door je fysieke lichaam stromen dus zorg ervoor dat je de GO doet wanneer je in positie gaat staan. (Een beschrijving van de GO kan je op deze website vinden of in Solara's boek "Hoe leef ik Groot op een Kleine Planeet")

Gebruik je armen om deze energie te richten door ze in eender welke heilige Mudra te plaatsen die goed voor je aanvoelt. Je kan je armen bewegen wanneer je voelt dat dit gepast is, maar doe het alsjeblieft heel langzaam en in harmonie met de energieën. Vooral tijdens de Heilige Dansen kunnen plotse bewegingen sterk gevoeld worden en storend zijn.

BELANGRIJKE OPMERKING: Beschermers spreken nooit! Wanneer ze moeten communiceren doen ze dit met hun ogen, met hun harten of met zeer subtiele bewegingen.

Nog een belangrijk punt wanneer je dienstbaar bent als Beschermer is dat je in positie moet blijven staan tot je door iemand anders wordt vervangen. Wanneer je wenst vervangen te worden dan doe je dat met een vooraf afgesproken teken.

Vergeet alsjeblieft niet je groep op voorhand te laten weten wat dit teken wil zeggen en dat één van hen een Beschermer moet vervangen telkens dit teken gegeven wordt anders kan het gebeuren dat een Beschermer omvalt van vermoeidheid!

De beschermers moeten altijd totaal bewust en gericht zijn op om het even welk de andere Beschermers, want zij samen Één Zijnd vormen. Er zou altijd moeten zijn het gelijke uit elkaar plaatsen tussen hen. Dit het uit elkaar plaatsen kan stil worden aangepast wanneer noodzakelijk.

Een Beschermer zijn is een verbazingwekkende ervaring. Je zult je ruimer voelen en een heel goed overzicht van de gebeurtenissen ontvangen. Het is een veeleisende positie en als je dienstbaar bent als Beschermer kan je kwantum sprongen in je bewustzijn verwachten......

Een Tweede Poort Beschermers Verhaal:

Dit is een verhaal over de 2de Poort Activatie in Ecuador. Onze ceremonie duurde van zonsopgang tot zonsondergang en we bevonden ons in het hoge gras op de bodem van een vulkanische krater. We hadden net onze Heilige Dans gedaan en omdat het bijna tijd was voor onze lunch, besloot ik om geen activiteiten meer te doen tot we gegeten hadden. We zaten in kleine groepjes in het gras terwijl we op het eten wachten. Allemaal, behalve de Beschermers dan, die nog steeds in positie stonden om de energie rond de grote lege cirkel in het veld vast te houden.

Terwijl we op onze lunch wachten gingen enkelen van ons zich bij de Beschermers voegen, dus wandelden we naar hen toe en gingen tussen de grootste opening tussen de Beschermers in staan. Zodra we in positie stonden, merkten we dat de energie enorm was toegenomen in kracht. Het was veel te sterk om onze positie als Beschermers te verlaten en om iets tegen de rest van de groep te zeggen.

Ook al konden we de rest van de groep niets laten weten, langzaam maar zeker voelden anderen de roep en kwamen één voor één naar de cirkel om als Beschermer op te treden.

Spoedig was de helft van de groep Beschermer geworden! Niets was medegedeeld; zij hadden de energie gevoeld en waren gekomenn. De andere helft van de groep zat op het gras, pratend en op hun lunch wachtend.

Toen kwam de meest verbazingwekkende energie en verankerde zich in het midden van onze cirkel en we wisten dat de Tweede Poort energieën hier waren! Achteraf zeiden velen dat dit het krachtigste moment van de ceremonie was en de helft van de groep had dit gemist omdat niets was "medegedeeld".

Misschien wil je dit verhaal wel delen met je Ankergroep omdat het een goede les is in steeds bewust te blijven tijdens de ganse 7de Poort Activatie. Wees steeds voorbereid op het onverwachte. Blijf steeds gefocust op het doel van ons samenzijn. Wees elk moment klaar om af te wijken van reeds gekende ervaringen. Soms komen de beste momenten wanneer je ze het minst verwacht!SCHEMA VAN DE 7DE POORT HOOFDCILINDER ACTIVATIE CEREMONIE

Tijdens de 11:11 Hoofdcilinder hebben we nooit een planning van de activiteiten. Eén week bereiden we ons voor door het leren van de Heilige Dansen, de GO, het Ene Hart, het Ene Oog en verscheidene andere manieren om een sterk Eén Wezen te worden. Op de dag van de Activatie Ceremonie, gaan we gewoon met de stroom mee en volgen de energie.

Meestal beginnen we met een ceremoniële intrede die ook zuiverend en verbindend werkt. Soms creëren we doorgangen door twee mensen tegenover elkaar te plaatsen en de mensen komen één voor één naar binnen waarbij ze de mudras van de elke vorige Poort doen. Dan gaan ze verder door de doorgang en deze wordt dan een tweede doorgang. Dit gaat verder tot iedereen een doorgang is geworden.

Dan zingen we vaak een liedje van Omashar of een andere muzikant. Vervolgens lees ik meestal de lijst voor van de Ankergroepen over de hele wereld zodat we hun aanwezigheid kunnen voelen en ons kunnen verbinden met hen als Eén Wezen.

De eerste dans die we meestal doen is de Starry Processional omdat dit de enige dans is die tijdens elke 11:11 Activatie gedans wordt. Daarna kan er van alles gebeuren...

Soms stroomt de hele ceremonie moeiteloos en dan is het plots gedaan. We zijn daar dan acht of meerdere uren en het voelt alsof het net begonnen is.

Andere keren kunnen er zich uitdagingen aandienen of valt the energie plotseling plat. Daarom is onze training van de vorige week essentieel. Dit is het moment dat we ons Eén Wezen snel terug moeten samenbrengen. En hier helpt het ook enorm wanneer je je intuïtie helemaal open hebt staan.

Tijdens bijna elke Activatie zal er op zijn minst éénmaal, en meestal meer dan eens, een moment komen dat de energieën plotseling een andere route volgen waarbij we met kracht in de Grotere Realiteit geworpen worden. Meestal gebeurt dit wanneer ik niet in staat ben om mezelf te bevrijden van om het eender welke activiteit die we op dat moment aan het doen zijn en niet naar een microfoon kan lopen om even laten weten wat we vervolgens moeten doen. Dit is het moment waarop het Eén Wezen het moet overnemen en indien ons Eén Wezen niet goed functioneert dan kan dat rampzalig zijn. Maar wanneer het wel functioneert dan is het zo prachtig; meer dan woorden kunnen zeggen.

Deze momenten van in het Onzichtbare te wonen terwijl je nog in een fysieke vorm bent, zijn gewoonweg fantastisch maar ze gebeuren niet altijd op het moment dat de betreffende Poort, waarmee we mee bezig zijn, is geactiveerd. Het kan op elk moment gebeuren en meestal wanneer we dit het minst verwachten. (Lees het verhaal van de Beschermers van de 2de Poort.) Wanneer de nieuwe Poort energieën de planeet binnenkomen door de Hoofdcilinder, zal elke aanwezige dit kunnen voelen.

Hetzelfde geldt voor de Ankergroepen. Als je je openstelt en afgestemd blijft op de Hoofdcilinder en ons Eén Wezen, zal je het zeker voelen wanneer de 7de Poort Energieën je bereiken. Dit is de reden waarom het zo belangrijk is om je groep op het juiste tijdstip van de Hoofdcilinder af te stemmen. En, wanneer de 7de Poort energieën bij je zijn, is het jullie taak om ze in de aarde te verankeren en ze over de hele planeet te verspreiden.

Sinds de 6de Poort Activatie de hele 11:11 Doorgang binnenstebuiten heeft gedraaid, heeft de nieuwe 11:11 visie zich geopenbaard. We bewegen ons met zekerheid in een meer verhoogde staat van Eén Wezen. Tijdens onze Activatie Ceremonie wordt het duidelijk dat ons Een Wezen de leiding neemt, eerder dan één individu als leider. Dit is een deel van het nieuwe 11:11 patroon.

We hebben geen vooraf geplande tijd voor het einde van onze Activatie Ceremonie. Plotseling voel je gewoon dat het voltooid is. Dit kunnen we allemaal voelen en vaak zijn er nog dansen of andere activiteiten waarvan ik gehoopt had die nog te kunnen doen maar de Ceremonie is gedaan.

Alhoewel, voor onze 7de Poort Hoofdcilinder in Jagmandir Palace in het Pichola meer, Udaipur, Rajasthan, India, weten we wel al wanneer we ter plaatse zullen zijn. Dit komt omdat de boottocht op voorhand gereserveerd moet worden. We zullen er aankomen om 15H op 30 Oktober en we vertrekken rond 9H s'morgens op 31 Oktober. Zelfs al weten we dit, we weten niet precies de exacte tijd van onze Activatie Ceremonie.SCHEMA VAN DE 7DE POORT ANKERGROEP ACTIVATIE CEREMONIE


Ik stel voor dat je geen exact schema voor je Ankergroep maakt, maar maak een lijst van mogelijke activiteiten die je zou kunnen doen . Als je bekend bent met sommige van de dansen of je groep heeft zijn eigen Dans van de Zeven Elementen gecreëerd en je hebt nog enkele andere mogelijke activiteiten, dan ben je flexibel genoeg om je een weg door de Activatie Ceremonie te banen.

Velen Ankergroepen volgen deze richtlijnen niet maar geven er de voorkeur aan hun "eigen ding te doen". Dat is goed want dan is er een grote verscheidenheid in ons Eén Wezen. Hoewel, het is wel belangrijk te weten dat er een enorme kracht in onze intentie ligt. Als we ons allemaal bewust afstemmen als Eén en bijvoorbeeld allemaal samen de Starry Processional Dans uitvoeren, zal het alles wat we doen veel sterker maken. De keuze is aan jullie!

Hieronder zijn enkele elementen die we in de 7de Poort Ceremonie gezamenlijk kunnen doen, als het mogelijk is.

1. Laat iedereen witte kledij dragen (met kleurige accenten als dat gewenst is).

2. Plaats de Beschermers in positie.

3. Stem je af op de Hoofdcilinder. (misschien elk uur.)

4. Lees hardop de lijst van de Ankergroepen en stem je af op de andere 7de Poort Ankergroep.

5. Voel de vereniging met de Hoofdcilinder en de wereldwijde Ankergroepen, inclusief die van jezelf, als Eén Wezen.

6. Doe de GO wanneer het nodig is je te gronden of te focussen.

7. Dans de Starry Processional omdat het al de energieën van de vorige 11:11 Activaties zal opwekken en verweef deze dan in het huidige moment. Deze dans is krachtiger als het gedanst wordt op zijn oorspronkelijke muziek.

8. Lees hardop de kerngedachte van de 7de Poort en praat even over wat dit wil zeggen. Het ongeziene Zien heeft vele niveaus. Eén ervan is: In het Onzichtbare Zien. Zien wat daarvoor niet gezien kon worden. Een Activatie van de Diamant van het Ongeziene. Het opheffen van de sluiers. Een verhoogde onderdompeling in de Grotere Realiteit.

9. De Dans van de Zeven Elementen omdat het zeer kleurrijk is en leuk om te doen.

10. De Aarde-Sterrendans omdat het een diepgaande dans is en leuk om te doen.

11. Wanneer je 7de Poort Activatie begonnen is, hou de energie dan vast en concentreer je, ook tijdens de pauzes.

Daarna, gewoon met de energieën meestromen in de Grotere Realiteit!

DE DANS VAN DE ZEVEN ELEMENTEN:

Tijdens de 4de Poort Activatie in 1999 werd elke Ankergroep gevraagd of ze een Dans van de Vier Elementen wilden creëren. (Hier zijn enkele foto's van de Dans van de Vier Elementen tijdens onze Hoofdcilinder in Tahiti) Voor de 5de Poort Activatie hebben we een dans voor de 5 Elementen gecreëerd en voor de 6de Poort Activatie een dans voor de 6 Elementen. Nu gaan we een dans creëren voor de 7 Elementen!

Elke 11:11 Ankergroep kan zijn eigen unieke Dans van de 7 Elementen creëren. Deze dans wordt bij voorkeur gecreëerd door de hele groep dan door één iemand in het bijzonder. Je kan dit ofwel tijdens de voorbereidende meetings doen of tijdens de Activatie.

1. Begin met te vragen wie de Zon wil zijn en wie de Maan wil zijn. Indien je een grote groep hebt, kunnen 4-6 personen de Zon zijn en 4-6 personen de Maan. Laat de Zon-mensen aan één kant staan en de Maan-mensen in de andere.

2. Daarna heb je een vertegenwoordiger van het Ene Hart nodig. Indien je niet veel mensen bij elkaar hebt, kunnen zowel de Zon en de Maan alsook het Ene Hart vervangen worden door stenen, bloemen, symbolen of je kan ze volledig uit de dans laten.

3. Vervolgens, vraag iemand of ze het Aarde Element wil zijn en plaats hem/haar op de Aarde plaats. Vraag daarna wie Lucht wil zijn en plaats hem/haar op de Lucht plaats. Daarna iemand voor Water en Vuur. Elk Element moet op een verschillende plaats staan. Blijf door de Elementen gaan: Aarde, Lucht, Water en Vuur tot iedereen, behalve enkele Beschermers, tot één van de Elementen behoort of tot de Zon, de Maan en het Ene Hart.

4. Wanneer de Elementen bij hun groep staan, is het tijd om de sarongs, pareos, sjaals en gekleurde doeken boven te halen die iedereen heeft meegebracht. Bindt de hoeken van de sarongs diagonaal over je schouders zodat het doek naar beneden hangt. Bekijk de foto's van de 5 Elementen tijdens de 5de Poort. De Vuur Elementen zullen rood dragen. De Water Elementen zullen blauw dragen. De Aarde Elementen zullen groene of bruine kleuren dragen. De Zonnen oranje en de Manen paarse kleuren; het Ene Hart draagt wit of roze.

Tijdens de 6de Poort Ankergroep in Wales hebben ze iets heel prachtig voor deze dans gedaan. De kinderen maakten maskers en kostuums voor de Zon, Maan en de Elementen. Hier zijn enkele foto's!

5. Elke Elementen groep creëert nu zijn eigen speciale dans. De bewegingen moeten vrij simpel blijven en repetitief en steeds in een cirkelende beweging. Je mag er eventueel ook bij zingen of chanten. De Zon en Maan creëren ook hun bewegingen maar deze moeten niet in een cirkelende beweging gaan.

6. Wanneer de dansen gecreëerd zijn gaat iedereen zitten en kijkt naar de Elementen groep die hun dans opvoert. Deze nieuwe dansen zijn zeer mooi en indrukwekkend.

7. Nu, als een groep, is het noodzakelijk een beweging te creëren zodat alle Elementen samenkomen als Eén Wezen. Je kunt misschien elke groep hun individuele dans laten uitvoeren als onderdeel van een grote mandala. De mandala kan dan van vorm veranderen, waarbij er cirkels in cirkels worden gevormd. Daarna kunnen de buitenste cirkels in het midden van de cirkel dansen. Wanneer zij in de kern van de cirkel aankomen, verwijderen zij hun sarongs en daarna kan elke cirkel op zijn beurt de sarongs in het midden plaatsen waarna iedereen volledig in het wit gekleed is als Een Wezen.

8. Wanneer jullie de Dans van de Zeven Elementen georganiseerd hebben en ze ook een paar keer ingeoefend hebben, zijn jullie klaar om het voor de echte dans, zijnde een belangrijk onderdeel van de 7de Poort Activatie.

7th Gate Anchor Group Preparations & Instructions: Part One
7th Gate Anchor Group Preparations & Instructions: Part Two
7th Gate Anchor Group Preparations & Instructions: Part Three
A List of 7th Gate Anchor Groups Worldwide: Argentina to Japan
A List of 7th Gate Anchor Groups Worldwide: Lithuania to Wales:
A List of 7th Gate Anchor Groups in USA:

One Being Rising: by Solara
Part of the New 11:11 Vision Revealed.
Muziek voor de 11:11 Heilige Dansen

Return to the 7th Gate Ndex: