herzien: 3 januari 2005
vertaald door: Anuyah (Brigitta Bos)

Solara’s Surf Rapport voor het jaar 2005
KLIMAATVERANDERING

2004 was een geweldig jaar wat, niveau na niveau, immense veranderingen en doorbraken met zich heeft meegebracht. De Groene Lichten naar Grootheid schenen helder en velen maakten de verschuiving naar nieuwe niveaus van bewustzijn.

Het was ook het jaar waarin ons Eenzijn als nooit tevoren tot leven kwam. Steeds meer van ons over de hele wereld realiseerden zich dat wij allemaal deel zijn van ÉÉN LEVEND WEZEN. Dit heeft ons inzicht dramatisch verschoven, ons medeleven vergroot, onze prioriteiten herschikt en ons dieper in de Grotere Realiteit bewogen.

Een andere belangrijke indicatie van de diepgaande verschuiving in 2004, waren de twee 11:11 Poortactiveringen. Nog nooit tevoren zijn twee verschillende 11:11 Poorten in hetzelfde jaar geactiveerd. Dit was ook belangrijk omdat de Poortactivering van 6 mei het middenpunt was in de 11:11 Doorgang, het punt waar de 11:11 Doorgang zèlf binnenstebuiten werd gekeerd.

De Poortactivering van 7 oktober markeerde het punt van ‘niet naar beneden, geen weg terug’. Wij werden steeds dieper in de Grotere Realiteit geworpen. Sinds oktober is deze verdieptheid niet verdwenen of afgezwakt; het is zelfs sterker geworden.

Gedurende het hele jaar vonden de Vloedgolven van Verandering diep van binnen plaats, in zoverre dat wij enorm veranderd zijn vergeleken met hoe wij waren in het begin van het jaar.

Toen kwam op 26 december de mega 9.0 aardbeving ver van de kust van Sumatra, wat een kloof van 960 kilometer in het zeebed opende, de planeetrotatie verschoof, de planetaire schommeling vergrootte, twee eilanden in tweëen splitste, andere eilanden letterlijk verschoof en tijd verkortte.

Direct daarna kwamen de fysieke vloedgolven, die een enorme regio verwoestten, 12 landen fysiek troffen, tussen de 150.000 en 200.000 mensen het leven kostten met miljoenen meer die nu dakloos zijn. De omvang van deze gebeurtenis is gewoon ondoorgrondelijk. En de naschokken gaan door.....

Wat dit tot gevolg had, was een geweldige activering van Eenheid. Mensen over de hele wereld werden diep geraakt. Landen beloven steeds meer miljoenen en particulieren over de hele wereld doneren aan hulporganisaties. Er is geen gevoel meer van ‘jammer voor hun (los van ons); blij dat het niet hier gebeurde’

Het medeleven van de mensheid is geactiveerd en overal zijn er mensen die er oprecht om geven en willen helpen. Taxichauffeurs in Singapore hebben blikjes in hun taxi’s voor donaties; de Lion brouwerij in Sri Lanka bottelt nu water in plaats van bier; studenten in Thailand zijn vrijwillig naar school teruggegaan om doodskisten te maken en voedsel te bereiden voor de daklozen; vele websites, inclusief Amazon.com, hebben ruimte vrijgemaakt waar wij kunnen doneren aan hulpfondsen. Er vindt nu een enorme uitbarsting van liefde, medeleven en Eenheid plaats. Ons Eenwezen is nu eindelijk aan het leren om zichzelf te dienen.

En zo zijn wij het jaar 2005 begonnen.....

2005 is een jaar van Klimaatverandering. Ik verwijs hier niet direct naar de letterlijke klimaatveranderingen, hoewel dit wel tot een van de mogelijkheden behoort. Er is een merkbare klimaatverandering in ons hart, een ontwakening van Eenheid dat het hele jaar sterker zal worden. Zo veel van ons willen niet meer met elkaar vechten. We willen niet dat iemand lijdt of zonder de basis-levensbenodigdheden door het leven gaat. We willen in vrede leven. We willen dat iedereen in vrede leeft.

Het zal geen stil jaar worden; veel zal diepe verschuivingen ondergaan, net als de verschuiving van de tectonische platen op de aardkorst. 2005 zal een zwaarwegend, erg actief jaar worden vol met dramatische veranderingen, dat ons op een kernniveau zal raken. Tegen het einde van het jaar zullen wij ervan versteld staan hoeveel onze levens getransformeerd zijn.

Een van de beelden die ik zie voor het jaar, is een poollandschap. Enorme ijsvelden zullen instorten en splijten. Veel ijsbergen zullen van elkaar wegdrijven. Tegelijkertijd zullen ijsbergen zich samenvoegen, verenigen en herverenigen tot nieuwe vormen.

Ik zie dit niet zo direct op een letterlijk, fysiek niveau, hoewel dit ook mogelijk is. Het zal binnen onszelf gebeuren, want ons innerlijke landschap zal ontzettend veranderd worden. Terwijl onze innerlijke landschappen herschikt worden, zullen onze externe landschappen ook deze veranderingen reflecteren.

We zullen veel van het oude achterlaten: oude vrienden, relaties, banen, handelswijzen, percepties, gedragingen, etc. Tegelijkertijd zullen wij met nieuwe mensen, plaatsen en situaties in aanraking komen, die meer in lijn zijn met ons, opnieuw samengestelde innerlijke landschap.

Dit zal meer dan een verbintenis zijn; het zal een samensmelting in Eenwezen zijn. Net als het samenvoegen van stukjes van een groter heel. Elke keer dat dit gebeurt, op grote of kleine schaal, wordt meer van het plaatje onthuld. Een nieuwe wereld, geankerd in Eenheid en Grotere Realiteit, wordt geboren.

De eerste drie maanden van 2005 zal veel van onze aandacht gevestigd zijn op ons verschuivende innerlijke landschap en de aanpassing van ons uiterlijke landschap om te weerspiegelen wie we nu worden. Het is een tijd van veel diepe reflectie, innerlijke genezing en een tijd van laten gaan. Er zullen ook een heleboel dingen eindigen. Hoewel, het Nieuwe zal in deze beëindigingen zitten, zodat wij, terwijl wij het oude beëindigen, tegelijkertijd het Nieuwe beginnen.

Terwijl het jaar zich vordert, kunnen wij een merkbare scheiding zien en voelen tussen die mensen, situaties, gedragingen en handelswijzen die in Eenheid resoneren en die nog steeds in tweestrijd resoneren. Het zal zoals die ijsbergen zijn die opsplitsen. Ze kunnen niet meer bijelkaar gebracht worden.

Wanneer we Eenheid eenmaal geheel aanvaard hebben, zal het steeds moeilijker worden om terug te stappen naar wat voor situatie, relatie of gedraging die gebaseerd is op dualiteit dan ook. De ijsbergen van op dualiteit gebaseerde realiteit smelten door de Klimaatverandering en alles wat we daarop proberen te bouwen zal geen stand houden.

2005 is ongeveer hetzelfde als een bokkend paard berijden. Er zullen uit willekeurige richtingen op willekeurige momenten onverwachte bewegingen zijn. Deze bewegingen kunnen niet voorspeld worden. Pas wanneer we één worden met ons paard kunnen wij de veranderingen gracieus berijden, accepterend wat er ook in aantocht is met een breder perspectief. In ons Eenwezen blijven, wat er ook gebeurt! We kunnen echt nergens anders heen....

Gedurende het jaar zullen veel scepters worden doorgegeven. Dit zijn de scepters van verantwoordelijkheid, wijsheid en van het houden van puurheid van resonantie voor alle wezens. Deze scepters worden vrijwillig doorgegeven door de toegewijde personen die ze lang in hun bezit hebben gehad. Ze zijn blij om ze vrij te geven.....

De scepters worden niet zomaar aan aparte individuelen doorgegeven, maar aan diegenen die bewust op één lijn staan met ons Eenwezen. In plaats van dat zij door één persoon worden vastgehouden, worden ze nu door meerderen als Eén vastgehouden.

Als jij iemand bent die scepters door te geven heeft, moet je diegenen zien te vinden die klaar zijn om ze te accepteren…. Je moet tevoorschijn komen en je kennis delen.

En als jij er een bent die er klaar voor is om een scepter te accepteren, moet je ook in compleet vertrouwen naar voren stappen en er een vragen.

Er staat een TRANSFER in positie.....

Dit is een monumentale verschuiving want het creëert de oneindig bredere fundering voor de Grotere Realiteit op Aarde, HIER EN NU. Deze nieuwe, bredere fundering moet klaar staan voordat er iets op gebouwd kan worden. En, natuurlijk, het is aan ons of dit gebeurt of niet.

2005 zal een beslissingsjaar zijn. Het is een kritieke tijd wanneer wij onze definitieve keuzes maken wat betreft waar wij staan en onze toekomstige posities. We kunnen niet langer het hek omzeilen of terugvallen in dualiteit. We moeten of Hier zijn of Daar. De ijsbergen schuiven te ver uiteen om ons in beide werelden te kunnen laten staan.

Als jij afgelopen jaar moeilijk vond en het gevoel had dat je volledig verslagen was, dan is dit de tijd om onmiddelijke veranderingen te maken. Als je eerlijk en echt wordt en in het bredere perspectief van Eenheid stapt, zal het veel makkelijker en leuker zijn om door 2005 te Surfen. Als je niet helemaal eerlijk met jezelf en anderen bent, zul je weer verslagen worden en wellicht compleet vernietigd. Op dit moment is integriteit geen optie, maar een noodzaak....

We moeten ook oppassen voor onze ego’s, want zij geven ons een foutief machtsgevoel. Echte macht is dichtbij, de macht die afkomstig is van het echt onszelf zijn, dus het zou jammer zijn om het mis te lopen door in de kleine persoonlijkheid van onze menselijke ego’s te blijven zitten.

Lets anders dat ons dit jaar zou kunnen laten struikelen en het moeilijker kan maken, zijn onze gedachten. Gedachten zijn een heel handig instrument, maar ze zijn niet ons kernwezen. Gedachten, lichaam en emoties kunnen samenwerken om de kar van ons wezen te trekken, maar ze zouden niet in de bestuurdersstoel gezet moeten worden.

We zullen gedurende het hele jaar flexibel en spontaan moeten zijn. Het is echt nuttig als we onze oude voorkeuren en vastgelegde doelen laten gaan en leren te accepteren en omarmen, waar we ook zijn. Dit betekent niet dat we ons weten wat het beste is in opspraak moeten brengen of uit Eenheid moeten stappen. Wat we wèl kunnen doen, is onze omgeving en directe situaties afstemmen op WAAR WIJ OOK ZIJN, op een diepere resonantie van Eenheid. Wij kunnen in de Grotere Realiteit leven, ongeacht wat wij aan het doen zijn en waar wij onszelf bevinden.

En, natuurlijk, wees constant op je hoede voor de intrede van het Onverwachte. Wild-cards en het Onbekende zullen binnenkomen wanneer we er het minst op rekenen. Veel van dit jaar kan niet onthuld worden voordat het gebeurt. Dit komt doordat het Onbekende zo’n vitaal onderdeel is van 2005. De beste manier om dit op te pakken is om onze intuïtieve navigatievaardigheden te verfijnen en zo gracieus mogelijk over welke golven ons dan ook benaderen te surfen.

Veel van dit jaar zal voelen als het navigeren over een hindernisbaan. Er zullen geen hindernissen op ons pad zijn, maar we zullen ons niet in een rechte lijn bewegen. Wanneer het lijkt alsof er een blokkade in ons pad is, moeten wij die richting volgen waar de energie naartoe gaat. En wanneer we een taak proberen te doen die we niet echt willen doen, is het veel beter om een andere bezigheid te vinden totdat de energie verschuift. Dit maakt allemaal deel uit van het corrigeren van ons pad en onze nieuwe richting vinden. We zullen leren om om dingen heen te vloeien en de meest duidelijke manier erdoorheen te vinden naar onze bestemming.

Er zullen zich gedurende het hele jaar voor iedereen ontelbare kansen voordoen. Het is aan ons om te bepalen welke van deze kansen genomen moeten worden. Er zullen zo veel mogelijkheden zijn, dat we moeten wachten met het maken van definitieve beslissingen totdat iets 100% goed voelt. Het is noodzakelijk dat wij geen onbewuste veranderingen maken omwille het veranderen of omdat we verveeld raken met de huidige situatie. Ze moeten helemaal perfect voelen.

Sinds 2004 hebben wij de grote golven gesurfd. We zijn niet meer in training. Dit zijn geen oefengolfjes meer. Dit is het echte werk. In 2005 zullen de golven steeds hoger worden, sommige zullen zelfs een record breken. We hoeven ze niet angstig en bevig tegemoet te zien. We moeten alleen onze wezens groter maken. De principes van surfen zijn hetzelfde, of the golven nu hoog of laag zijn. Als we met openhartige moed, totale eerlijkheid en integriteit surfen, zullen we prima in orde zijn. En het zou zelfs leuk kunnen zijn!

Er zullen Groene Lichten naar Grootheid zijn in 2005, maar zij zullen anders verschijnen dan die van vorig jaar. Velen van ons zullen open naar voren stappen en met onze hele wezens dienen. En dit zal een prachtig iets zijn. Er zal een golf van creativiteit zijn die op onze stranden zal aankomen. Dit is iets waar wij al een hele tijd op wachten.

Zo lang we onze liefde leven, onze wezens in Eenheid verankeren, wetende dat we allemaal deel zijn van ons schitterende Eenwezen, zal alles in orde komen. Zo niet, dan zou dit jaar wel eens uitdagend en moeilijk kunnen zijn. Iedereen zal intensiteit en enorme golven van het Onbekende ervaren. Het is hoe wij deze waarnemen en hoe wij ermee omgaan, wat de beslissende factor zal zijn.

2005 zal een wilde rit worden, dat is zeker…. Maar het is ook een spannende rit, die ons dichterbij zal brengen tot de belichaming van wie wij werkelijk zijn en om te doen waar we hiervoor zijn. Het heeft de potentie om ons op elk niveau blijvende doorbraken en belangrijke vooruitgang te geven.

 

WELKOM IN 2005!

Hier is een voorzichtig schema voor 2005:

JANUARI – MAART: onze Innerlijke en Uiterlijke Landschappen opnieuw samenstellen

APRIL – JUNI: erop uit gaan om nieuwe informatie en ontbrekende stukjes te krijgen. Met nieuwe mensen, plaatsen en kansen in aanraking komen.

JJULI – SEPTEMBER: de nodige verschuivingen maken om ons in onze nieuwe positie/ kansen te bewegen.

OKTOBER – DECEMBER: het Eenwezen in actie!

 

Copyright Solara 2005
Alle rechten voorbehouden
www.nvisible.com

Abonneer je hier op Solara’s maandelijkse Surf Rapporten en Wekelijkse Updates...


Wij creëeren nu de sjablonen voor onze toekomst!

Geniet van deze wilde rit naar het Nieuwe.

Laten we zonder angst met onze hele wezen liefhebben!

Sta constant open voor het onverwachte!

WEES ECHT, wat er ook gebeurt!

Copyright 2005 door Solara. Alle rechten voorbehouden.