SOLARA'S SURFRAPPORT VOOR HET JAAR 2006

Vertaald door Monique

Welkom in de SPECTACULAIRE BRANDING van 2006!

2006 is een werkelijk buitengewoon jaar, waarin het onmogelijke bereikt kan worden. Dit jaar heeft echt te verwezenlijken potentieel met voldoening die onze stoutste dromen zal overtreffen. De MEGAGOLVEN van de Spectaculaire Branding komen er aan!

Dit is een jaar vol van de belofte voor groot succes; met gemak wordt zichtbaar wat we werkelijk nodig hebben en verlangen. Een jaar waarin de creatieve golf ons brengt naar totaal nieuwe plaatsen.

Echter, om het fantastische potentieel van 2006 werkelijkheid te laten worden, zijn er enkele voorwaarden om aan te voldoen…

Succes zal alleen bereikt worden als we een rotsvaste integriteit tonen in alles wat we doen.

De oude weg van de dualiteit nadert zijn einde. Als we op deze weg blijven en klein blijven; als we ons nog steeds laten leiden door angst, gebrek en afgescheidenheid, zullen we de bijzondere kansen missen, die ons in 2006 worden aangereikt.

Om toegang te krijgen tot de Spectaculaire Branding is het nodig elke dag in de Grotere Realiteit te leven en ons volledige bewustzijn, al onze inspanningen en onverdeelde liefde aan te wenden bij alles wat we doen.

In de numerologie is 2006 een Acht-jaar. De oude, op dualiteit gebaseerde uitleg van een Acht zou zijn ‘Zo Boven – Zo Beneden’. Maar, aangezien Boven en Beneden samengesmolten zijn in het HIER en NU, is dit niet langer van toepassing. Een Acht-jaar gaat over het manifesteren van onze innerlijke waarheid op alle niveaus. Het is tijd om te handelen naar onze woorden en te leven in overeenstemming met onze werkelijke overtuigingen. Geen excuses meer.

Om de Spectaculaire Branding te bevaren, hebben we grote boten nodig.
Als we in kleine boten blijven, kunnen we eenvoudig omslaan en zinken.

Om in de grote boten te kunnen reizen, is het nodig onze waargenomen verschillen opzij te zetten en samen te komen als Eén; roeiend met aandacht, stappend in onze grootsheid en er gewoon voor te gaan, ongeacht wat er gebeurt.

2005 was een belangrijk brugjaar met intense innerlijke en uiterlijke hergroepering. Het was een enigszins solitair jaar van diepgaande inwijding en innerlijke herafstemming, die enkele schokkende gebeurtenissen in de buitenwereld bevatte. Na de Aziatische tsunami op 26 december 2004, hebben we Drie Waarschuwingen ontvangen middels een reeks van verwoestende verschuivingen van de aarde. Hopelijk was dit effectief genoeg om ons voor eens en altijd wakker te schudden uit onze zelfgenoegzaamheid, onze prioriteiten te herordenen en ons mededogen te verdiepen.

Er was een enorme opschudding van de Slapende Gigant van ons Eén Zijn, wat een toenemende bewustwording creëerde van de onverdraagzaamheid van de onevenwichtigheden op deze planeet. Mensen begonnen het lijden van anderen ver weg op de wereld te voelen en verantwoordelijkheid te nemen om hun problemen te helpen oplossen. Het is ietwat ironisch dat duurzame oplossingen voor de problemen van de mensheid en voor de onevenwichtigheden ontstaan door dualiteit, opmerkelijk eenvoudig te bereiken zijn. Wat altijd heeft ontbroken, zijn toegewijde en bewuste mensen om ze te implementeren. In 2005 was er eindelijk een gevoel van wereldwijd bewustzijn: we staan er samen voor. Eenheid werd sterker en levendiger.

Veel van onze aandacht is gegaan naar het hervormen van beelden van het verleden en het leren om dingen op totaal nieuwe manieren te doen. Continu zagen we ons geconfronteerd met situaties die nieuwe antwoorden, intensiever begrip en grotere liefde vereisten. Door gebruik te maken van een grootser perspectief, waren we vaak in staat de echte werkzame krachten te herkennen en niet meer te vervallen in onze oude op dualiteit gebaseerde antwoorden. We hebben enkele beslissende stappen buiten de kaders gezet…

Vanaf het allereerste begin van 2005 is er een beroep op ons gedaan om versterkte energievelden op te zetten in onze directe omgeving, die ons in staat zouden stellen om vollediger in de Grotere Realiteit te leven. Dit proces van het creëren, onderhouden en constant bijstellen van onze energievelden zal voortduren in 2006. Het is van vitaal belang; doen we dit niet, dan zullen we niet in staat zijn de Spectaculaire Branding te bevaren.

Nu we het Grote Jaar 2006 hebben betreden, kunnen we eindelijk zien hoe enorm veel we zijn veranderd en verdiept. Hoeveel echter en helderder we zijn geworden. Als we het bijstellen van onze inwendige en uitwendige energievelden hebben gedaan, zullen we makkelijker kunnen leven in de Grotere Realiteit. Als we dit werk nog niet gedaan hebben, is het van belang er nu mee aan te vangen; anders zullen we de enorme doorbraken van 2006 missen.

Gedurende 2006 zullen we de toenemende verwijdering tussen de werelden van dualiteit en Eenheid opmerken. Er zal een voortdurende ontmaskering en ondergang zijn van hen die hun macht, positie en welvaart misbruiken en van hen die niet leven vanuit integriteit en medeleven. Hoe meer we leven in de Grotere Realiteit, hoe onwerkelijker en levenlozer de wereld van de dualiteit zal worden.

Een herschikking zal ook plaatsvinden, waarbij sommige mensen die nu ruimte innemen op de grote boten zonder getrouw met hun volledige wezens te roeien, zichzelf zullen terugvinden in de kleinere boten. Dit zal dienen als een enorm wakker schudden, vergelijkbaar met hoe het was tijdens de evacuatie van Atlantis. Onze integriteit en toewijding moeten standvastig zijn om de golven van de Spectaculaire Branding te kunnen bevaren.

JUISTE TIJD – JUISTE PLAATS

Gedurende het afgelopen jaar lag het accent erop alle elementen van onze levens de juiste plek te geven. Veel van de aandacht is uitgegaan naar het verwijderen van elementen die niet langer passen in wie we zijn in het proces van worden. Deze herpositionering vond ook plaats in ons innerlijk bij het loslaten van oude relatiepatronen, verouderde concepten, achterhaalde beloftes en ingesleten gewoontes om onszelf klein te maken. Hoe dieper we onszelf onderdompelden in de Grotere Realiteit, hoe meer er was om los te laten. Velen van ons zijn ontdaan van lagen tot op de kern. Zoveel verdween dat we soms het gevoel hadden alsof we bezig waren te sterven.

Het verschil tussen iets dat volledig op zijn plaats valt en zonder enige twijfel goed voelt en iets wat "best wel" goed voelt, wordt steeds helderder. We leven nu in de tijd, waarin het essentieel is dat alle elementen van ons leven op de juiste plaats vallen en helemaal goed voelen. Totdat we dat punt bereikt hebben, is het belangrijk dat we ons zelf niet toestaan overhaaste beslissingen te nemen, alleen maar om het gevoel te hebben iets te doen. Geforceerde acties zullen niet tot succes leiden, maar ons eerder op doodlopende wegen zetten.

Als we afzien van het sluiten van compromissen en het verwateren van onze wezens om te passen in de geordende op dualiteit gebaseerde wereld, zullen we in staat zijn ons te richten op de resonantie van JUISTE TIJD – JUISTE PLAATS. Dit is de werkelijkheid van de Spectaculaire Branding. Het is waar we onze wezens in 2006 zullen moeten verankeren. Dit is waar de grootsheid en gemak van manifestatie bestaan.

DE ONTBREKENDE STUKJES

In 2006 zullen we ervaren dat veel lang geleden kwijtgeraakte puzzelstukjes in ons leven komen. Dit zal ons niet alleen in staat stellen het grotere beeld te zien, maar ook om oneindig veel echter te zijn. Deze ontbrekende stukjes zullen nieuwe Grotere Liefdesrelaties, nieuwe carrières in lijn met onze ware aard, nieuwe woonplaatsen meer in harmonie met wie we zijn en wat we echt nodig hebben, nieuwe wegen van creativiteit, nieuwe zakenpartners en compleet nieuwe manieren om dingen te doen bevatten.

Gedurende de achterliggende jaren hebben we verloren fragmenten van onze wezens teruggekregen. Dit zijn stukjes van onszelf, die we hadden achtergelaten in vorige levens, in oude relaties, in parallelwerkelijkheden of op verschillende plaatsen op de wereld.

Hierdoor zijn enkele van onze ex-geliefden weer in onze levens gekomen. Niet om de vlam opnieuw te doen ontbranden, maar met het doel om onze fragmenten terug te krijgen. Het ontmoeten van deze ex-geliefden maakt het ons mogelijk onopgeloste emoties op te ruimen en om uitdrukking te kunnen geven aan onze vergeving en dankbaarheid aan hen. We kunnen het deel van ons hart dat we aan hen gaven terugkrijgen en weer laten samensmelten met ons eigen hart. Dit maakt het voor ons mogelijk om oprecht en overvloedig lief te hebben, omdat ons hart heler is geworden. Het maakt de weg vrij voor onze toetreding tot de Lotus Wereld en is enorm bevrijdend.

We zijn ook naar onverwachte plaatsen geleid om fragmenten terug te krijgen, die we daar hadden achtergelaten, veelal in vorige levens. Elke keer dat we een verloren fragment van onszelf terugkrijgen, blijven er minder loshangende draadjes in tijd en ruimte achter. We worden heler en vrijer. We zullen doorgaan met het vinden en integreren van verloren fragmenten gedurende 2006.

Het Jaar 2006
vereist de deelname van onze volledige wezens.

We kunnen niet surfen op de GROTE GOLVEN als kleine wezens.

Het is niet langer mogelijk onze levens op te splitsen in gescheiden compartimenten van dualiteit en Eenheid --- een op dualiteit gebaseerde baan, enkele Eenheid-vrienden, enkele dualiteitvrienden, een ‘normaal’ huis met een dualiteitresonantie en een levendig innerlijk spiritueel leven.

We kunnen niet op de GROTE GOLVEN surfen als gespleten persoonlijkheden met gesplitste levens. Alles moet in overeenstemming gebracht worden met de Grotere Realiteit.

DE GROTERE REALITEIT IS HIER EN NU

De Grotere Realiteit is de frequentie van Eenheid. Leven in de Grotere Realiteit is onze nieuwe basis. Het is een manier van leven; niet iets wat we op speciale momenten doen, als we ‘spiritueel’ zijn. De Grotere Realiteit is overal om ons heen en wordt elke dag sterker. Het heeft effect op absoluut alles. Het is een nieuwe manier van zijn. En het is de werkelijkheid waarin we de Spectaculaire Branding aan zullen treffen.

In dualiteit waren we gewend altaars te creëren voor onze spirituele focus en te mediteren voor onze spirituele oefening. In de Grotere Realiteit realiseren we ons dat ALLES heilig is en daardoor wordt alles een altaar. En dat, waar meditatie ons zeker in de Grotere Realiteit brengt, het onze taak is om elk gewoon en miniem aspect van ons dagelijkse leven te doordringen van de Grotere Realiteit. Om daar te leven met de ogen wijd open, volledig aanwezig in het fysieke.

In 2006 kunnen we blijk geven van werkelijke grootsheid en dat doen we door de Grotere Realiteit en de Grotere Liefde in absoluut alles te brengen.

Dit jaar krijgen we de kans onszelf helemaal opnieuw te ontdekken. We kunnen alles worden wat we willen zijn. We kunnen doen waarvoor we werkelijk hier gekomen zijn. We kunnen onze stoutste dromen najagen en succesvol zijn! Zolang we leven in de Grotere Realiteit, reizend in een grote boot en roeiend voor wat we waard zijn, zal een oneindige reeks Groene Lichten ons voorwaarts wenken. We kunnen alles bereiken wat oprecht is in ons hart der harten.

DE LOTUS WERELD

Als we onszelf dieper onderdompelen in de Grotere Realiteit, zullen we de Lotus Wereld binnentreden. Dit is de meest verhevene werkelijkheid van Puurste Liefde. Hier is alles extra heilig en zuiver. Alles is doordrenkt met GROTERE LIEFDE. We worden belichamingen van LIEFDE en ontdekken dat deze intensievere LIEFDE overal om ons heen is. We surfen op de Golven van Liefde.

We zullen onderdompelingen in de Lotus Wereld ervaren gedurende enkele dagen of enkele weken en dan zullen plotseling de Golven van Liefde verdwijnen, waardoor we ons voelen als gestrande walvissen. Het zal aanvoelen alsof onze liefde plotseling opgedroogd is. Als dit gebeurt, is het belangrijk je te herinneren dat dit gebeurt met het doel de energieën in ons en onze omgeving te verhelderen en verfijnen, wat niet mogelijk is dieper in de Lotus Wereld. Zodra we deze aanpassingen hebben gemaakt, zal de Lotus Wereld terugkeren, sterker dan voorheen.

De Lotus Wereld zal intenser en zichtbaarder worden als het jaar vordert. Krachtige Golven van Lotus Liefde zullen een belangrijk bestanddeel van de Spectaculaire Branding worden. Gedurende deze tijd zullen velen van ons eindelijk herenigd worden met Onze Ware Liefde, die moeilijk te vinden partner met wie niet alleen ons wezen, maar ook ons doel op één lijn ligt.

2006 is onbetwistbaar een stralend jaar met spectaculaire doorbraken, grote manifestaties, ongebreidelde creativiteit en Golven en Golven van Liefde, die verder gaan dan wat we ons kunnen voorstellen. Het is het jaar waarop we lang gewacht hebben. Laten we deze gouden kans om te stralen, ons te verheffen en onze liefde te leven niet missen.

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Copyright Solara 2006
All Rights Reserved
www.nvisible.com

 

Subscribe to Solara's Monthly Surf Reports & Weekly Updates here...

 
 
We are creating the templates for our future now!
 
 
 
Enjoy this wild ride into the New.
 
 
 
Let's fearlessly love with our whole beings!
 
 
 
Be constantly open to the unexpected!
 
 
 
BE REAL, no matter what!