MAART 2002: EGENSTRIJDIGHEID

Herzien 5 Maart of 2002
Vertaald door Brigitta Bos

Over de Surf Reports:
Elke maand krijg ik emails waarin mensen zich vol spanning afvragen waar het Surf Report blijft en waarom het zo laat is. De Surf Reports zijn gebaseerd op mijn intuitieve gevoelens van de energieen van de maand, niet op astrologie of numerologie. Soms duurt het enkele dagen om mezelf af te stemmen op de energieen van die maand, vooral wanneer ik het druk heb, een persoonlijke crisis onderga, of in een diepe stille plek ben waar ik het niet makkelijk onder woorden kan brengen.

 

Maart is een moeilijke maand om over te schrijven want het zit zo vol met tegenstrijdigheden. Dingen zijn zeker niet zoals ze eruit zien gedurende de maand. Net wanneer we zeker weten dat we iets weten of voelen of iets willen doen, verschuiven de sluiers en wordt een uitgestrekter perspectief ontsluierd.

Dit stelt ons in de uitdagende positie van het constant verder kijken dan de uiterlijkheden en het wijd opengestrekt houden van onze wezens. We moeten alles constant in twijfel trekken en constant alles opnieuw bekijken. Niets is definitief; absoluut niets is zeker.

Aan het begin van de maand kunnen we ons overweldigd voelen door een gevoel van traagheid. Het lijkt moeilijk, zo niet onmogelijk, om dingen gedaan te krijgen. Maar we zijn eigenlijk erg druk en doen veel meer dan we denken. Het is gewoon dat er zo veel aan het gebeuren is, een het gebeurt zo grootschalig en het gebeurt op zulke andere manieren, dan waar we aan gewend zijn. Hierdoor voelt alles anders aan en is alles moeilijk te meten aan de oude prestatiemethodes.

Er komen nu nieuwe gelegenheden in ons leven. Het is gewoon dat we niet precies weten welke te volgen. Hoewel we al lang uitkijken naar deze nieuwe gelegenheden, doet dit ons de nogal verrassende houding van achterover zitten en wachten aannemen. De mogelijkheden rustig te observeren maar er niet bovenop te springen. We wachten op wat er achter deze gelegenheden ligt. Waar zullen ze ons werkelijk mee naartoe nemen? En willen we daar werkelijk heen?

Het is nog steeds een periode van erg alleen voelen en alleen moeten zijn. Een andere Tegenstijdigheid: We hunkeren naar vriendschap en gezelschap om met verwante wezens te zijn, maar we weten dat we nu even alleen moeten zijn. Dit komt omdat we nog steeds diep binnen onszelf aan het graven zijn, dieper dan we ons ooit gewaagd hebben, om uit te zoeken wat we echt in ons leven waarderen. Om te zien wat we echt willen doen. Om te ontdekken wie we nu zijn geworden.

Gedurende de maand maart gaan we een "Voorjaarsschoonmaak" van onze emoties houden, waarbij we onze vergeten hoekjes gaan doorspitten, tot nieuwe realiseringen komen, die niet-gelaten tranen storten en restjes van onopgeloste emoties loslaten.

Sommigen van ons voelen alsof aan het sterven zijn. We voelen ons al vele maanden zo, maar het gebeurt waarschijnlijk niet. Er zijn gewoon zo veel delen van ons wezen en onze geschiedenis aan het afsterven. Voor velen van ons lijkt het alsof er iemand achter ons aanloopt die de voetstappen van het verleden wegveegt. We kijken achter ons om sommige van die toetsstenen en krachtige herinneringen te vinden, die ons voedden en versterkten, maar ze zijn er niet meer. Het verleden wordt blanco.

Het is niet dat de herinneringen weg zijn; we herinneren nog steeds de details van vele ervaringen. Maar de emotionele lading van ons verleden is verdwenen. Het is erg geneutraliseerd, er is weinig om ons aan vast te grijpen. Dit is een verontrustend gevoel, wat ons doet voelen als boten die van hun dokken zijn weggevaren en naar zee beginnen te drijven.

Naar zee drijven geeft ons geen grote sensatie van controle of van onze nieuwe richting weten, maar geeft ons wel toenemende vrijheid. Omdat dit het jaar is van de Activering van de 5e Poort van de 11:11, wat in de herfst zal plaatsvinden met de Hoofdcylinder waarschijnlijk in Azie, is dit niet verrassend. De hoofdtoon van de 5e Poort is Persoonlijke Vrijheid. Dit is precies wat we aan het bereiken zijn. De reden waarom het niet geheel comfortabel is, is omdat het ons naar plekken neemt waar we nog niet geweest zijn. Het grote Onbekende. En het sluit ook onze mogelijkheden om aan het verleden of aan verleden gedragingen vast te houden. We zouden niet terug kunnen, ook al zouden we het proberen of zelfs willen. De brug is verdampt, de deur achter ons gesloten.

Nog een Tegenstrijdigheid: Juist wanneer we de onaanvaardbare en onopgeloste situaties in ons leven geaccepteerd hebben, lossen ze zichzelf op.

Op dezelfde tijd dat we op deze ongelooflijke reis naar vrijheid en Eenheid zijn, blijft de wereldsituatie steeds vreemder en onheilspellender worden. Nog een Tegenstrijdigheid: Wederom, het is cruciaal dat we ons niet binden aan de uiterlijke schijn van dingen. DINGEN ZIJN NIET ZOALS ZE ERUIT ZIEN. Er wervelt op dit moment zo veel angst, zo veel vertekening, zo veel dualiteit, zo veel verkeerde informatie en zo veel haat rond. We moeten erg bewust zijn van deze elementen, maar ons niet door ze laten overmannen. We moeten ons medeleven constant versterken en IEDEREEN EN ALLES op deze planeet in ons Eenhart houden - te allen tijde!

Medeleven is een serieuze zaak. Dit kan helpen het tij te keren. We moeten ons hiervoor inzetten en niet naar dualiteit getrokken worden.

Nog een Tegenstrijdigheid: Terwijl zij die Eenheid omarmen meer vrij worden op diepe, innere niveau's en in de duidelijke externe uiting van onze kernwezens, nemen onze regeringen en religies gestaag veel van onze ingeburgerde maatschappelijke vrijheden weg in de naam van angst en bescherming.

Nog een Tegenstrijdigheid: Terwijl de sfeer onuitnodigend wordt voor zelfs milde vormen van betwijfeling of meningsverschillen, spreken en handelen wij meer dan ooit tevoren naar onze waarheid.

Nog een Tegenstrijdigheid: Terwijl de wereld steeds meer onreeel wordt, worden wij meer reeel.

Maart is de tijd van diepzinnige, diepe realiseringen. Alleen als we ons wezen slijpen en erg reeel en waar worden kunnen we beginnen de open doorgangen die overal om ons heen zijn, door te gaan. Deel van onze Persoonlijke Vrijheid verkrijgen is de gewaarwording dat: "We zijn veel vrijer dan we onszelf toestaan te zijn".

Wat weerhoudt ons nou echt? Is dit reeel? Is het onze angst om groots te leven? Is het ons eigen zelf? Wat kunnen we doen om onze Persoonlijke Vrijheid terug te vorderen?

We hebben echt ongelooflijke Groene Lichten vanaf maart om voorwaarts te gaan en onze echte hartewensen te vervullen. We kunnen "het allemaal hebben". We kunnen razend creatief zijn. We kunnen van grote dienst zijn voor de mensen. Het jaar 2002 is een groot Groen Licht. We hoeven alleen maar te zien, te voelen en te weten dat het licht groen is en zeker te weten dat, waar we onze energie in steken, nog steeds is wat we daadwerkelijk willen. Deel van ons innere proces waar we op dit moment door gaan, is om door onze oude dromen te zeven en te zien welke nog steeds waar voor ons zijn. En open te staan voor het onderscheiden van onze Nieuwe Richtingen, wat misschien iets totaal onverwachts kan zijn.

Nog een Tegenstrijdigheid: We kunnen ons vaak voelen alsof we de hoop verloren hebben dat hetgeen waarnaar we lang gezocht hebben, ooit zal gebeuren. De realiteit is, dat het nooit dichterbij is geweest.

Er is een ongelooflijk matrix van Juiste Tijd, Juiste Plaats net voor ons. Zo gauw we alle innere aanpassingen binnen ons wezen hebben gemaakt, zullen we er zijn, recht in het midden ervan, in het kalme oog van de storm. Dit oog van de storm is ons Eenhart, de plek waar iedereen die over de planeet verdeeld is, samenkomt. Misschien kunnen we nog niet fysiek samen zijn, maar we zitten allemaal in de kern van het Eenhart en we kunnen de aanwezigheid van de anderen voelen.

Nog een Tegenstrijdigheid: Verdeeld en gescheiden, maar toch meer samen in Eenheid dan ooit.

Maart zal zich snel ontplooien en constant versnellen. Beslissingen zullen genomen worden om sommige van de gelegenheden die in ons leven openen, te volgen. Er zal over deze beslissingen niet gekweld worden, maar ze zullen natuurlijk en wezenlijk gebeuren en totaal goed voelen.

Nog een Tegenstrijdigheid: Terwijl we steeds tijdlozer worden, wordt de tijd zelf zo snel dat het bijna zinloos wordt. Dit jaar zal als een waas zijn.

Deze maand zal het toneel opzetten voor alles wat komen moet. We zullen een plaats van gereedheid en wetendheid bereiken. Tegen het einde van de maand zullen we uit de schulp kruipen van onze zelfveroorzaakte isolatie, gereed om een nieuwe plek onder de Zon te vinden, gereed om meer reeel en waar te worden dan ooit tevoren.

 

BEHULPZAME ACTIVITEITEN VOOR MAART
(Sommige hiervan zijn hetzelfde als vorige maand omdat ze nog steeds geldig zijn.
Lees ze alsjeblieft weer en integreer ze in je bewustzijn)

Geef niet toe aan dualiteit:
Er zijn geen "Goede mensen" en "Slechte mensen". Er zijn geen "Goede landen" en "Slechte landen". Er zijn geen "Goede religies" en "Slechte religies". Er is er maar Een.

Kijk voortdurend verder dan uiterlijke schijn:
Niets is zoals het eruit ziet. Verwijder jezelf van elke restjes van angst of woede en neem een goede, duidelijke kijk op wat er werkelijk aan de hand is. Neem niet zondermeer iemand z'n mening aan over wat er gaande is. Volg niet blindelings gezagspersonen. Werk het zelf uit vanuit een plek van oneindigheid en alomvattende Liefde.

Versterk je medeleven:
Er is gewoon niet genoeg medeleven op Aarde op dit moment. Velen van ons voelen zich aangevallen door de energieen van woede en geweld. Het is een uitdagende tijd. Dit is precies wanneer medeleven het meest nodig is. wordt bewust een belichaming van medeleven.

Het omleiden van overvloedige gelegenheden:
Wanneer er blokkages zijn of dingen niet echt gebeuren zoals je ze had gewild, begrijp dan dat dingen omgeleid worden om ze op een lijn te brengen met de staat van JUISTE TIJD, JUISTE PLAATS.

Als nieuwe deuren openen, spring!
Er is geen tijd om je af te vragen of we deze nieuwe gelegenheden die aan ons gepresenteerd worden, moeten grijpen. Als het juist aanvoelt, doe het. Spring! En spring dan weer!

Probeer je niet vast te klampen aan diegenen die ons leven verlaten:
Veel mensen en situaties zullen ons leven verlaten. De resonantie verschuift dramatisch, wat dit een natuurlijke gebeurtenis maakt. Laat ze gracieus gaan en wens ze het beste.

Leegte is goed:
Als je je leeg voelt, verwelkom dat gevoel. Het is een goed iets en iets wat we allemaal meemaken als enorme stukken van onze oude manieren van zijn en doen ons leven verlaten. Dit is een zwangere leegte, een heilige plaats waar we de geboorte van het Nieuwe afwachten.

Besteed elke dag in je oneindigheid, de Aarde en al haar bewoners overgietende met Liefde.

Bewoon te allen tijde ons Eenwezen:
Als we ons Eenwezen bewust leven, voeden en versterken we ook de resonantie van Eenheid over de hele wereld.

Over het sponsoren van de Surf Reports:

Deze website en de maandelijkse Surf Reports vergen een grote hoeveelheid tijd en moeite. Wij proberen om ze te handhaven door gratis toegang te bieden voor iedereen, liever dan alleen op lidmaatschap. Dit kan alleen maar gebeuren als genoeg van jullie bereid zijn om regelmatige sponsors te worden van NVisible. Dit wordt ontzettend gewaardeerd! Voor meer informatie over NVisible Sponsorship.

 

Wij creŽeren nu de sjablonen voor onze toekomst!

Geniet deze wilde tocht naar het Nieuwe.

Laten we zonder angst met ons hele wezen liefhebben!

Wees constant open voor het onverwachte!

WEES REňEL, wat er ook gebeurt!

Copyright 2002 by Solara. All Rights Reserved.