LOTUS DANSI

Translated by Hande Sezer

Amaç: En Saf Gerçek Sevgi’yi bedenlemek.

Muzik: Sessizlik

Süre: Ne kadar uygun görürseniz.
Dans enerjisini ve odağını koruduğu müddetçe devam edin.

     

Lotus Kalbi’ni temsil eden en süptil danslarımızdan biridir. Gerçek Sevgi’nin Lotus’unun taçyaprakları olarak iki daire halinde yavaşça dansederiz. Yumuşak ve nazik bir şekilde bu sevgiyi dışarı, dünyaya doğru genişleterek Sevgi’nin en Saf Hücresel Özüne döneriz. Bu dans sessizlik içerisinde neredeyse kapalı gözlerle yapılır ve her nerede dansediliyorsa oraya Lotus Kalbi’ni çok güçlü bir biçimde demirler. Gece yıldızların altında yapıldığında muhteşemdir.

Lotus Dansı’nın ustalığının sırrı, Lotus Kalbi’nin saf Sevgi’sinin süptil enerji akımlarına tamamen teslimiyetinde yatar. Eğer sürekli olarak Lotus’un bütün taçyapraklarının bilincinde olarak Lotus Sevgisi’ni nefes alıp verirseniz, bu süptil Kutsal Dans ile olan deneyiminizi daha da arttırabilirsiniz.

     

Lotus Dansı en az altı kişiyle yapılır. Öncelikle iki adet, eşit sayıda insandan oluşan eşmerkezli daireler oluşturun. (Eğer dansçılarınız çift sayıda değillerse, bir kişiyiLotus Kalbi’nin tam merkezine koyabilirsiniz.) İç dairedeki insanlar elele tutuşurlarken ((Sağ elin avuç içi aşağıya, sol elin avuç içi yukarıya bakacak şekilde), dış dairedeki insanlar iç dairedeki insanların Aralarındaki Boşluklarda dururlar. Dış dairedekiler, hemen yanlarındaki komşularıyla elleri birbirine değene kadar, yavaşça uzanıp ellerini iç dairedekilerin gövdesinin üzerinden geçecek şekilde, kollarını iç dairenin birleşen ellerinin ALTINA koyacaktır. (Sağ elin avuç içi her zaman aşağıya, sol elin avuç içi iseher zaman yukarıya bakacaktır.)

Onbir saniye gibi bir zaman sonra, iç dairedekiler geriye doğru bir adım atmadan önce ÇOK YAVAŞÇA ellerini bırakıp, kollarını yukarı doğru Bir Kalp pozisyonuna kaldırmanın zamanının geldiğini sezeceklerdir. Burada, Lotus Kalbi’nin saf Gerçek Sevgi’sini dışarı, herşeye doğru nefes vererek kollarını yukarıya ve dışarıya doğru açmadan önce durup, enerjileri Dünya’nın derinliklerine topraklarlar.

Daha sonra, çok nazik bir teslimiyet hareketiyle, dışa doğru açılmış olan kolları yavaşça yanlarına düşer. Daha sonra ileri doğru hareket ederek kollarını iç dairedekilerinin kollarının altından geçirirler, böylece varolan iç dairedekilerin gövdelerinin ön tarafında elele tutuşabilirler. İki dairenin de gelişmiş bir Birlik içinde birbirine dolandığı bir an sonrasında, eski iç daire kollarını Bir Kalp şeklinde kaldırır, geriye bir adım atar ve aynı uygulamayı tekrarlar. Böylece Lotus’un taçyaprakları açılır, genişler ve gitgide daha da derin olan Birlik’e geri döner.

Dans boyunca iç daire Lotus Kalbi’nin sevgisini bedenleyip demirlerken, dış daire Lotus Sevgi’sini dışarıya doğru genişletir.

Lotus Dansı, grup birleştiğini hissettikten sonra herhangi bir zaman bitebilir. Bir Varlık olarak hareket eden iç daire, Bir Kalp için kollarını kaldırırken ellerini ayırmak yerine, el ele tutuşmaya devam edip, kollarını dış dairenin başlarının dışına doğru kaldırarak yeni bir dış daire oluştururlar. Bu daire tuttukları ellerini alçaltaraksağa doğru dönerken içteki daire de sola doğru döner.


     

1989-2007 tüm telif hakları Solara'ya aittir. Her hakkı saklıdır.