http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/NVisbleBanner2005.jpg

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/Surf2011-3.jpeg

 

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/NWLotus22.jpg

 

SOLARA SZÖRF RIPORTJA 2011-RE

KILÉPÉS EGY ÚJ VILÁGBA

Fordította: Elisabeth Mag

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

Isten hozott a Monumentális 2011-es évben!

2011 egy új MUA, azaz egy Főbb Fejlődési Ciklus megszületésének 3 éves szakaszát lezáró év.

2010 ÁTTEKINTÉSE

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF


2010 egy ragyogó év volt, amely meghozta a lényegünkig ható, példátlan arányú átalakulásaink várva várt lehetőségét. Sokan közülünk felszabadultak a régi koordinátáik alól, ami segített, hogy elszakadjunk a régi mintáinktól. Október végén, a 11:11 Kilencedik Kapujának aktiválásakor végre egybehangolódtunk az új koordinátáinkkal, és sokan közülünk Igaz Egyekként kiemelkedtek. Ahogy a világ minden részén kiemelkedtek Igaz Egyek, ez egy tömegméretű előrelépést indított el, mint amikor a dominók sora egymás után dől el minden irányba, jóval túl a legtávolabbi horizonton is, és ez mindent megváltoztatott az útjukon.

Attól kezdve az Igaz Egyek rezgésének lehorgonyzása megköveteli a mélyreható igazításokat minden szinten. Először újra kellett igazítanunk a belső lényünket, és elengedni a zárványokként mélyen beágyazódott viselkedésmintáinkat, a korlátokat jelentő mintázatokat, az ősi félelmeket és a lerakódott érzelmeket, amik régóta rejtőztek bennünk. Ezek olyan dolgok voltak, amiknek a létéről nem is tudtunk, és a lényünk legmélyéig mindenhol megtalálhatóak voltak. Mindeközben olyan elképzelhetetlen mértékben váltunk szabadabbakká, mint eddig még soha.

Az év során éreztük, hogy egyre jobban elszakadunk mindentől a környezetünkben. Időnként úgy éreztük, hogy még önmagunktól is elszakadtunk. Olykor belenéztünk a tükörbe, és nem ismertünk magunkra -- annyira mások lettünk. Számtalan Megsemmisült Területen mentünk keresztül, de ezeknek már nem volt ránk nézve megsemmisítő hatalma. Mérhetetlen bátorsággal utaztunk át a Tökéletes Viharaink tomboló fergetegein, nem törődve ezek erősségével. Hátranéztünk, és láttuk a magunk mögött égő hidak hosszú sorát, amik a régi életformáinkkal kapcsoltak össze. Időnként egy-egy híd, amin éppen átkeltünk, a lábunk alatt égett. De ez nem tartott vissza bennünket, csupán gyorsítottuk lépteinket, és mentünk tovább az Új és Igaz Világ felé.

A Fekete Lyukak spirálisan forgó centrifugájának közepén gázoltunk át, ahol minden letépődött rólunk, még olyan minőségeink is, amiket szerettünk magunkban. Ez olykor rettenetesen fájt, és ettől törékenynek, átlátszónak és meztelennek éreztük magunkat. De megtette a dolgát: Igazabbakká és Valódibbakká váltunk tőle. Átsegített bennünket egy teljesen Új Világba.

Amint lényünk belső lényege egyre jobban áthangolódott az Igazlét rezgésére, a külső környezetünk sokféle módon kezdett változni. Először csak finoman. Olyan volt, mint amikor egy színpadi díszlet lassan átalakul -- lakásból erdővé. Eltűnt egy szék, aztán megjelent a helyén egy fa. Az óra ketyegését felváltotta a madarak éneke. A mennyezet lassan átalakult csillagos éggé. A város komor, sötét színei kezdtek átalakulni egy pezsgő, új élet vibráló színeivé.

A változások olyan óriási méreteket öltöttek, olyan sok mindent felöleltek, és annyira megváltozatták az életünket, hogy mire kiléptünk 2010-ből, új emberekké váltunk... Igaz Eggyé.

Az Ismert Valóságunk régi Térképétől megváltunk, és belekóstoltunk egy teljesen Új Világba. És itt tartunk most, amikor belépünk 2011 Nagyszerű Évébe.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/Lotus/Lotus87.jpg

LETÉRNI AZ ISMERT VILÁG TÉRKÉPÉRŐL

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

2010-ben elkezdtünk lekapcsolódni a régi tájképünkről. Ez akkor is megtörtént, ha éppen nem ez volt a szándékunk, a vágyunk. A régi életünk egyszerűen egyre távolabbinak és értelmetlenebbnek tűnt. Sok, eddig megszokott tevékenységünk már nem elégített ki bennünket. Néhány kedvenc ételünk nem volt többet kapható, vagy kedvenc üzletünk, éttermünk bezárt. Közeli ismerőseink elköltöztek, elvesztettük az állásunkat vagy hirtelen felbomlott egy emberi kapcsolat. A régi cselekvési mintáink már nem működtek olyan hatékonyan, mint eddig. Voltak olyanok is közülünk, akik más, az eddig megszokottól jelentősen eltérő lakóhelyre költöztek.

2011-ben a múlttól való elszakadás érzése hatványozottan felerősödik. Valójában az Ismert Világunk Térképe a kezünk között omlik össze, és sok múltbeli emlékünk kitörlődik. Nemcsak számtalan idejétmúlt részlet és régi helyzet fog eltűnni az életünkből, hanem a magánéletünk sok olyan alkotóeleme is el fog hagyni bennünket, amelyek nagyon megnyugtató érzést biztosítottak számunkra. Sokan közülünk új lakóhelyek felé kezdenek vonzódni, ami a már ismert környezetüktől nagyon különböző területen van. Óriási átalakulás lesz abban is, hogy kik vesznek majd körül bennünket. Ez már elkezdődött.

Egész éven át a külső környezetünk bármikor váratlanul megváltozhat, akár minden előzetes figyelmeztetés nélkül is. Ennek egy része a Földön jelenleg végbemenő drasztikus klímaváltozásoknak is köszönhető, mint például az, hogy Ausztráliában nyáron hó esik, vagy a szélsőségesen hideg idő Indiában, míg más esetben a Föld erőteljes változásai, vagy társadalmi, politikai, gazdasági zűrzavarok okozta drámai események. Ezekre a változásokra szükség van a régi energiák kitisztításához. 2011 a mélyreható változások éve lesz, mivel a dualitás világa megsemmisül körülöttünk mindenhol, és egy, az Igazléten alapuló új világ bontakozik ki, főnixmadárként felemelkedve a dualitás izzó hamvairól.

Ez azért történik, mert most szabadulunk fel a dualitás régi mintái alól, és lépünk be az Egység új mintázatába. Ez a paradigmaváltás megtörténhet finom elengedés által is, de egy erőteljes kilövésként is, amikor azt érezzük, hogy kilökődünk a régi helyzeteinkből. Mindegy, hogyan megy ez végbe, meg fogjuk tapasztalni. Semmilyen módon nem lehet elkerülni, és nem is szeretnénk, mert ez az, amire legnagyobb szükség van. Mindannyian azt választottuk, hogy itt legyünk ebben a mindent átfogó átalakulásban a dualitásból az Egységbe, és mindannyiunknak megvan a maga szerepe ebben a folyamatban.

Mindeközben az idejétmúlt spirituális nézeteink lassan eltűnnek. Ezek között vannak a megvilágosodással és a felemelkedéssel kapcsolatos régi hiedelmeink. Például az, hogy amint "megvilágosodunk", többé nincs tennivalónk, vagy az, hogy amikor eljön a "felemelkedés" ideje, akkor megfognak és elvisznek bennünket erről a bolygóról egy jobb és könnyebben élhető helyre. Amikor végre rájövünk, hogy ez nem fog megtörténni, hogy már "megvilágosodtunk", és semmilyen külső erő nem fog bennünket "megmenteni", hanem mi magunk vagyunk a saját felszabadítónk, ez nagy megrázkódtatást jelenthet azoknak, akik megrögzötten reménykedtek valami olyanban, ami nem igaz. Ők hirtelen szembetalálják magukat mindennapi életük durva valóságával, és felismerik, hogy nem arra van szükség, hogy elmeneküljenek a fizikai világból, hanem arra, hogy egész lényüket teljesen beleengedjék a KITERJEDT ITT és MOST állapotába. Hogy Igaz Egyekké váljanak bárhol is vannak, és bármi is történjen éppen körülöttük.

Ahogy a dualitás régi világa egyre jobban szétesik, és megtesszük az első lépést az Új Tájképünkre, lehet, hogy olyan érzésünk lesz, hogy nem a megfelelő dolgokat hoztuk magunkkal. Ez azért van, mert az Új Világ merőben más, mint amire számítottunk, és azok a dolgok, amiket magunkkal hoztunk, a régi tájképünkbe illenek bele.

Ahogy lekapcsolódunk a dualitás elhaló mintázatáról, egy teljesen Új Világba lépünk ki. Az Új Világban megtett minden egyes lépésünk segít abban, hogy az Új Térképünk világosabbá váljon előttünk. Még a kiváló szörfösök számára is kihívást jelent az Új Térképen szörfözni. Pont, amikor már azt hisszük, hogy kiválóan műveljük, amit tudunk, akkor pottyanunk rá az Új Térképünkre, és akkor vesszük észre, hogy egy beláthatatlan méretű Új Világ vár arra, hogy felfedezzük. Az elénk táruló tanulópálya mérhetetlen nagy, és messzire nyúlik. Ekkor lépünk be a valódi mesterlétünkbe, ami a nem-tudás elfogadását jelenti, miközben bízunk a valódi tudásunkban, amit mindig is magunkban hordoztunk lelkünk mélyén.

Elkerülhetetlen az, hogy megtanuljunk Igaz Egyként új módon reagálni a felmerülő régi helyzetekre. Vannak, akik odaköltöznek az új, nekik megfelelő helyre, de nem tudják elengedni a régi, korlátokat jelentő mintáikat, amik eddig visszatartották őket. Ez megakadályozza, hogy nyitottak legyenek a váratlan helyzetekre, és hogy teljesen magukhoz öleljék új valóságukat. A hely új, de ők még a régiek. Szélesre kell tárni magunkat az Új Világra, anélkül, hogy elvárnánk, minek hogyan kell ott történnie.

2011 ragyogó alkalom lesz arra, hogy teljesen újrateremtsük magunkat Igaz Egyekké válva, és hogy pont olyan életet teremtsünk magunknak, amilyet a legjobban szeretnénk. Az Igaz Egyek Igaz Létét. Ez a festővászon még az üresnél is üresebb, ahogy mi magunk is, de nem kell, hogy ez elriasszon bennünket. Ez inspiráló és érdekfeszítő.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/Lotus/Lotus87.jpg

KILÉPÉS EGY ÚJ VILÁGBA

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

Az első érzésünk az Új Világról az, hogy kellemesen finom és tárt karokkal vár. Ezt éreztük mi Balin októberben, a Kilencedik Kapu aktiválásakor, amikor megnyitottuk a kaput az Új Világ felé. Aztán amikor tovább lépdelünk befelé az Új Világba, akkor teljes erőből leszakad rólunk minden régi, és ez olyan, mintha egy Fekete Lyukon haladnánk keresztül. Ez a belemerülés az Új Világba nem kellemes. Inkább olyan, mintha egy tér-idő korláton tolnának keresztül bennünket. Lepottyantunk az Ismert Világ Térképéről.

Amint megérkezünk az Új Világ partjaira, sokkos állapotba kerülünk. Ez nem azért van, mert az Új Világ nem egy kellemes hely, ahol szívesen tartózkodunk. Ezt a megrázkódtatást a teljesen más környezet váltja ki, és az, hogy nem a jól ismert régi térképünkön vagyunk, ahol tudtuk, hogyan alkalmazzuk a jól bevált képességeinket, tudásunkat, és ahol tudtuk, mi hol található.

Eleinte nincs sok lehorgonyzási pont az Új Világunkban. Van, amikor segít az, ha kis szigeteket építünk ki az ismert dolgainkból, főleg akkor, ha nagyon ismeretlen a környezet. A mindennapi kis tennivalóink megnyugtató érzéssel tölthetnek el, mit például a reggeli készítés vagy a ruháink kimosása. Kialakíthatunk egy kicsi helyet azokból a dolgokból, amik számunkra szentek. Aztán ahogy kialakul az Új Életünk, kezdünk új barátságokat kötni, találunk egy jó éttermet, és ráhangolódunk az új környezetünknek azokra a jellegzetességeire, amik számunkra kedvesek.

Az Új Világban megváltozik a viselkedésünk, és elkezdünk olyan dolgokat tenni, amiket azelőtt sosem. Például az én esetemben: egész eddigi életemben sosem hordtam karórát rendszeresen. Csak akkor, amikor repülővel utaztam. Most Peruban élek, ahol azt hinné az ember, hogy nincs szükség karórára, és most hirtelen állandóan karórát hordok! És egész nagy segítségemre van…

Amint megérkezünk az Új Világunkba, nagyon ébernek kell lennünk, hogy ne essünk bele a régi megszokott reagálásainkba, válaszainkba, mert az megakadályozná, hogy teljesen elfoglaljuk az Új Világunkat. Többé már nem tekinthetünk a dolgokra a régi feltételezéseinkkel és ítélkezéseinkkel -- egyszerűen azért, mert azok már nem érvényesek.

Vannak közöttünk, akik teljesen új fizikai környezetbe költöznek, ahol semmi sem olyan, mint a régiben. Ne lepődjetek meg, ha a dolgok nem kattannak egyből a helyükre, amikor megérkeztek. Eleinte kényelmetlen és kínos lehet, mert az Új Világunk teljes újrahangolást és teljesen új képességeket igényel. Egy nagyon meredek tanulópályára kerültünk hirtelen. De egyúttal nagyon jót tesz az, hogy az Új Világunk annyira más, hogy szinte semmit sem tudunk ugyanúgy csinálni, mint azelőtt. Lehet, hogy az Új Világunkban egy másik nyelven kell beszélnünk, egy nagyon más társadalmi környezettel kerülünk kölcsönhatásba, nem találjuk meg azokat az ételeket, amiket eddig ettünk. Ez nagyon megkönnyíti azt, hogy kilépjünk a régi mintáinkból, mert a régi mintáink egyszerűen nem tarthatók fenn tovább egy ilyen megváltozott környezetben.

Mások úgy változtatják meg a környezetüket, hogy nem költöznek új helyre, hanem másként fognak élni a jelenlegi lakóhelyükön. Mindannyiunknak lehetősége lesz arra, hogy megváltoztassuk az életvitelünket. Ennek egy része abból is adódhat, amiket régen kényelmetlen körülményeknek neveztünk, mint például egy munkahely elvesztése, természeti katasztrófa, vagy egy kapcsolat vége. Mindezek az események egyszerűen becsuknak egy ajtót a régi világunkon, és lehetőséget adnak arra, hogy egy vadonatúj ajtót megnyissunk egy tejesebb életre.

Ez időnként félelmet kelthet bennünk, amikor elveszítjük a régi, alaposan elsajátított tudásunkat -- és ez így van, el fogjuk. Azonban van lehetőségünk arra, hogy teljesen új területeken alakítsunk ki egy alapos tudást. Ez egy folyamatos kincskeresésnek tűnik. Ahogy haladunk át a labirintuson, megkapjuk a szükséges új információkat, hasznos ismeretségeket kötünk, és megtudjuk, mire van épp szükségünk. Ha egyenes, lineáris úton haladnánk, akkor ezeket a szükséges megtapasztalásokat kihagynánk.

Tudjuk, hogy folyamatosan nagyon nyitottnak kell lennünk, ám időnként ez csupán egy erőtlen elhatározássá válik, és nem tesszük át a gyakorlatba. Az én nyitottságomnak az új és váratlan dolgok iránt -- amik arra késztetnek, hogy messze túllépjem a komfortzónámat -- nap mint nap ki kell állnia a próbát. Meglehetősen nyitottnak tartom magam, és mégis állandóan találok olyan eseteket, amikor nem. Ez nagyon jó lecke nekem. Például november eleje óta, mióta Peruba költöztem, folyamatosan keresem a megfelelő házat, ahol lakhatom. Az első néhány hetet szállodában töltöttem, aztán találtam egy ideiglenesen bérelhető házat. A ház tulajdonosa egy hét múlva visszajön, tehát nagyon gyorsan új lakóhelyet kell találnom.

Tekinthetném nehézségnek is ezt a tekervényes utat, ami az új otthonomhoz vezet, vagy értetlenkedhetnék, hogy miért nem vezettek el engem egyenes úton oda. Időnként ítélkezem magam felett, hogy biztosan valamit rosszul csinálok. De már tudom, hogy az utam minden lépése mérhetetlenül értékes volt. Nagyon sok új emberrel kellett beszélnem, mialatt a házamat kerestem. Eközben néhány nagyon jó barátot találtam, és sokat tanultam a velük való találkozásokból. Ha egyenesen a megfelelő helyre költöztem volna, amikor Peruba megérkeztem, akkor az időm nagy részét otthon töltöttem volna, és kihagytam volna ezeket az értékes megtapasztalásokat, szükséges új információkat és új kapcsolatokat.

Ezért kell nagyon nyitottnak maradnunk állandóan, és ezért kell szem előtt tartanunk, hogy mi, mint Igaz Egyek mindig a MEGFELELŐ IDŐ – MEGFELELŐ HELY Középpontjában vagyunk, még akkor is, amikor úgy érezzük, mintha nem ott lennénk.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/Lotus/Lotus87.jpg

Az Első, Második és Harmadik Hullám és a Hidak
2011 Új Tájképén.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

AZ ELSŐ HULLÁM

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

Az Első Hullámhoz tartoznak azok az idősebb lelkek, akik már nagyon régóta vannak ezen a bolygón. Ők a 11-es Mesterszámmal érkeztek ide, hogy az Új Világot Lehorgonyozzák. Rengeteg földi tapasztalatuk van, és bővelkednek az ez idő alatt szerzett bölcsességben és tudásban.

Amikor az Első Hullámosok belépnek az Új Világba, az meglehetősen nagy kihívást jelenthet nekik. Az alaposan elsajátított tudásuk hirtelen érvényét veszti. Elveszítik azt az érzést, hogy irányítanak, inkább megtanulnak hallgatni, és nyitottnak lenni az új megoldásokra. Akármennyire is hozzászoktak, hogy egyedül élnek és dolgoznak, most már úgy érzik nem jó, ha egyedül vannak. Eljött az ideje, hogy sok ember társaságában legyenek. Bár bőven túllépnek a komfortzónájukon, mégis szeretik felfedezni az Új Tájképet. Most, hogy már az Új Világ Lehorgonyzásával beteljesítették eddigi céljukat, készek arra, hogy teljesen újraformálják önmagukat, és magukhoz vegyék Új Céljukat. Nem mennének vissza a régi világukba, még akkor sem, ha ingyen kapnának Első Osztályú jegyet oda!

A HIDAK

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

A Hidak az Első és a Második Hullám kombinációját képezik. Vannak olyan Hidak, akik az Első Hullámosokhoz állnak közelebb, míg mások a Második Hullámosokhoz. Mesterszámuk a 33-as.

Az Hidak nagyon sokat dolgoztak eddig a háttérben. Új, hatékonyabb formákat alkottak a kommunikáció megkönnyítésére és a művészi tevékenységekben. Ezeknek az eredménye 2011-ben válik láthatóvá. A Hidaknak a legnehezebb a korszakváltás a külső területeken, mivel zavaróak számukra azok a helyzetek, ahol nagyon nyitottnak kell lenniük, ahol nincsenek pontos meghatározások, bizonytalan az anyagi helyzet, és nincsenek jól bevált szabályok. Természetesen az Új Világba való kilépés egyúttal belépés egy olyan helyzetbe, ami ismeretlen és meghatározatlan. Ettől gyakran elbizonytalanodnak, megijednek és összeroppannak alatta. Van közöttük olyan is, aki fontolóra veszi, hogy esetleg mégis a régi, korlátozott, elévült világában marad.

A Hidaknak segítségére van, ha az Új Tájképükön a kisebb, jól körülhatárolható területeken maradnak. Ez megnyugtatóan fog hatni rájuk. Ezek lehetnek olyan fizikai tevékenységek, amiknek gyorsan a szakértőivé válhatnak. Ez megadja nekik azt a komfortérzetet, amire szükségük van, és azt az önbizalmat, ami lehetővé teszi, hogy egyre több területen szerezzenek alapos ismereteket az Új Tájképükön.

A MÁSODIK HULLÁM

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

A Második Hullámban olyan fiatalabb lelkek találhatók, akik sokkal kevesebb létidőt töltöttek a Földön. Ők a 22-es mesterszámmal jöttek ide, hogy Felépítsék az Új Világot.

A Második Hullám már akcióba lépett. Nagyon el vannak foglalva a régi dolgaik befejezésével, képességeik fejlesztésével és készülnek a nagyobb feladatokra. De fontos, hogy ne ragadja annyira magával őket a lelkesedésük és a mérhetetlen vágyuk arra, hogy akcióba léphessenek, hogy emiatt valamely régi viselkedésmintáik megváltoztatása és a felpörgött állapot lecsendesítése vagy átalakítása elmaradjon, mielőtt teljesen otthonukká válhat az Új Területük. Amint ezzel végeztek, teljesen elfoglalhatják az Új Területüket, és eláraszthatják azt mérhetetlen tehetségükkel.

A HARMADIK HULLÁM

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

A Harmadik Hullám egy könnyed, új világból érkezett. Teljes a tudatosságuk, és sok hasznos módszert és ismeretet hoztak magukkal.

Az új Harmadik Hullám tele van önbizalommal és lelkesedéssel. Olyanok most, mint amikor egy gép éppen bemelegszik, hogy készen álljon a munkára. Dübörög belőlük az erő. A Harmadik Hullámosok kreatív módon készülnek fel, és ez gyakran inkább játéknak tűnik. Azonban ez a játék nagyon nagy hatással bír. A valódi céljuk az év későbbi szakaszában fog feltárulni.

A Harmadik Hullámosok amint meglátják az Új Tájképüket, fejest ugranak bele. Egyszerűen imádják az Új Világot, ami most van megszületőben, és minden nehézség nélkül idomulnak hozzá. Nekik a régi világhoz való alkalmazkodással volt problémájuk, és már nagyon vártak az Új Világra. Amikor összetalálkoznak a többi Harmadik Hullámossal, a tetteik egy új szakrális geometria szerint működnek.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/Lotus/Lotus87.jpg

AZ ÚJ CÉLUNK

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

2011-ben felfedezzük azt a teljesen új célunkat, amiről eddig nem tudtunk. Az Új Célunk feltárulása azért lehetséges, mert most lépünk elő Igaz Egyekként. Az Új Célunk nem ötletek és elméletek megjelenése -- inkább olyan, mint egy friss szellő fuvallata. De abban a pillanatban, ahogy megéreztük, tudjuk, hogy Igaz, Valódi. Amikor megpróbáljuk pontosabban meglátni az Új Célunkat, hogy meghatározhassuk, akkor megfoghatatlanná válik, kicsúszik a kezünk közül, de az érzések ott maradnak. Ha régi módszerekkel és fogalmakkal próbáljuk megmagyarázni, hamar észrevesszük, hogy ezek közül egyik sem illik rá. Az Új Célunk valami olyan, ami teljesen új. Messze túl van a jelenlegi elképzeléseinken. Minden egyes alkalommal, amikor az Új Célunk friss fuvallata visszatér, arról ismerjük fel, hogy felidézi bennünk a rá jellemző érzést, és felébreszti az ismeretünket arról, hogy mi jön, még ha szavakkal nem is tudjuk megfogalmazni.

Amikor felvillan előttünk az Új Célunk, az olyan tág térrel és olyan nagy hatással jön, hogy szinte eláll a lélegzetünk tőle. De nem érezzük megterhelőnek. Ez azért van, mert olyan természetes kiteljesedése annak, akik mi vagyunk.

Az Új Célunkban lehet, hogy olyan képességeinket kell használnunk, amikről nem is tudtuk, hogy léteznek, vagy olyanokat, amikről tudtuk, hogy megvannak bennünk, de nem vettük őket komolyan, és nem nagyon használtuk őket, lehet, hogy olyan képességeket, amiket csak szabadidős tevékenységeinkben használtunk. Vagy lehet, hogy a már jól bevált képességeinket vesszük elő, és egy teljesen új módon alkalmazzuk őket, sokkal kreatívabban és játékosabban. De lehet, hogy úgy érezzük, a régi képességeinkre már nincs szükség, és úgy döntünk, hogy teljesen új képességeket alakítunk ki. Rajtunk múlik. Az Új Célunk teljesen új és szokatlan. Elvezethet bennünket olyan irányba, amire eddig nem is gondoltunk. Lehet, hogy valami olyasmit csinálunk, amit eddig nem terveztünk. Azonban, amikor megtaláljuk az Új Célunkat, az izgalmas és felemelő lesz, és meghökkentően helyénvalónak érezzük.

Ahhoz, hogy az Új Célunkat felfedezzük, először is Igaz Egyekké kell válnunk. Meg kell szabadulni minden olyan gondolatunktól is, hogy valamit nem vagyunk képesek megtenni, ami új, vagy valamit, amit régebben nem sikerült. Ezek a korlátozó gondolatok megakadályozzák, hogy észrevegyük az Új Célunkat, mert az Új Célunk nem látható a "Nekem ez nem megy." -- szűrőn keresztül. E nélkül a szűrő nélkül milliónyi lehetőséget képesek vagyunk észrevenni, amik eddig rejtve voltak előlünk.

Ahhoz, hogy az Új Célunkat meglássuk, lehet, hogy előbb le kell tennünk a régit. Úgy semmiképpen sem fogjuk megtalálni, ha gondolkodunk rajta. Lehet, hogy az Új Célunk egy Merész Ötletként tör elő a semmiből. Akkor jön el, amikor egész lényünkkel egybehangolódunk a MEGFELELŐ IDŐ – MEGFELELŐ HELY-lyel.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/Lotus/Lotus87.jpg

A SZERETET ÚTJÁN JÁRVA

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF

Az Új Tájképünkre a Szeretet Útján lépünk be. A Szeretet Útján járva nincs szükségünk arra, hogy szeretetet adjunk vagy kapjunk, egyszerűen mi VAGYUNK a SZERETET. Ez a természetes létformánk. A Szeretet Útján járni azt jelenti, hogy a szeretetünket mindenbe belevisszük, amit csinálunk. Bárhol vagyunk, a TISZTA SZÍV IGAZ SZERETETÉT árasztjuk magunkból. Ez nem azt jelenti, hogy mindent és mindenkit kedvelünk, és nem jelenti azt, hogy mindent és mindenkit tolerálnunk kell. A TISZTA SZÍV IGAZ SZERETETÉT akkor is képesek vagyunk kiárasztani magunkból, amikor épp azt mondjuk meg az előttünk álló embernek, hogy nem akarunk a közelében lenni. Ettől nem lesz kisebb a szeretetünk.

Csak az Igaz Egyek képesek a Szeretet Útján járni. De az is igaz, hogy az Igaz Egyek csak a Szeretet Útján képesek járni. Miféle más út is lehetne még?

Az Igaz Egyek a Szeretet Útján mesterré válnak. A leghőbb vágyuk az, hogy más lényekkel a TISZTA SZÍV IGAZ SZERETETÉNEK szintjén kommunikáljanak, ahogyan egy Igaz Egy a másik Igaz Eggyel kommunikál. A Szeretet Útján járva szeretettel és őszintén kommunikálunk. Nem szükséges kifejezetten finom hangnemben különféle szóvirágokat használnunk -- nyílt szívünk ereje képessé tesz bennünket arra, hogy az Igazat kommunikáljuk minden helyzetben. Egyetértünk vagy nem, elutasítjuk vagy elfogadjuk, amit más mond, támogatunk valakit vagy megvonjuk tőle a támogatásunkat -- minden olyan tett helyénvaló, ami a TISZTA SZÍV IGAZ SZERETETÉBŐL ered -- még akkor is, ha az őszinteségünk másoknak csalódást okoz. Végül egy mélyebb szinten meg fogják érteni.

A Szeretet Útján olykor-olykor botladozhatunk. Lehet, hogy olyan emberrel találkozunk, akiről azt hisszük, sosem leszünk képesek megszeretni. Ezek az emberek segítenek abban, hogy elmélyítsük és megerősítsük a szeretetünket úgy, ahogyan nélkülük ez nem lett volna lehetséges. Időnként lehet, hogy úgy érezzük, hogy már nem a Szeretet Útján járunk. Ez olyankor van, amikor bezárkózottnak érezzük magunkat, úgy érezzük, elegünk van a világból, és nehezen tudjuk megnyitni a szívünket a többi ember felé. És akkor egyszerűen csak abbahagyjuk, amit épp csinálunk, és elkezdünk mosolyogni. Ha nem tudsz csak úgy hirtelen elkezdeni mosolyogni, akkor gondolj valami kellemes esetre, egy olyan valakire, akit könnyű szeretni, vagy egy olyan múltbeli érzésre, ami a szeretettel kapcsolatos. Töltsd meg a mosolygásodat szeretettel, és küldd le azt a szívedbe. Tedd ezt minden esetben, amikor szükséges! Többnyire már egy rövid mosolygás után is érezni fogod a hatást.

A Szeretet Útján járva előfordulhat, hogy valaki ellentmond nekünk, nem értünk egyet egymással. A szeretetünk nem véd meg bennünket az aggódástól és az önmagunkkal vagy másokkal folytatott küzdelmektől. Félreértelmezzük a Szeretet Útjának jelentését, ha azt hisszük, hogy bennünk és körülöttünk minden harmonikus és kellemes lesz attól, hogy mi a Szeretet Útján járunk. Ez valószínűleg egyáltalán nem így lesz. Ez nem az a "new-age"-es "Szeretet és Fény", hanem VALÓDI és IGAZ.

Az Igaz Egyek nem várnak el ellenszolgáltatásokat a Szeretet Útján járva. Egyszerűen azért járunk a Szeretet Útján, mert ez az egyetlen út, amin jól érezzük magunkat, és ami bennünket kielégít.

Amint egyre többen emelkedünk ki Igaz Egyekként, a TSIZTA SZÍV IGAZ SZERETETE egyre erősebb lesz. Ez a SZERETET össze fogja kapcsolni az embereket jobban, mint eddig. Sok egymástól különböző ember, akik eddig nem kerültek kapcsolatba egymással, most összefonódnak Egységben és Igazlétben. Ez a mélyebb SZERETET lesz az alapja az új, kreatív vállalkozásoknak is, amelyek az EGY-et fogják szolgálni. Ez az, amikor az Egy Létező igazán Cselekvésbe lendül.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ph/Lotus/Lotus87.jpg

2011 ÁTTEKINTÉSE

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/Horizontal7.GIF


2011-nek óriási ereje van! Ha úgy érezted, hogy az elmúlt évben rengeteg változás volt, akkor csak nézd meg mi fog majd történni ebben az évben! 2010 nyugodt, csendes évnek fog tűnni 2011-hez képest. Ez az-az év, ahol már NINCS LEFELÉ és VISSZAFELÉ VEZETŐ ÚT, és ahol már lezáródik a Régi Életformához vezető út.

2011-ben a Sors Nagy Kereke megfordul. Ez egy olyan nagy jelentőségű év, amit már sokan vártunk, amiért már előre izgultunk. Ebben az évben éri el csúcspontját a 20 éve tartó átalakulásunk útja a 11:11-es Átjárón haladva. Ezért van az, hogy a két utolsó 11:11-es kapu aktiválása az év későbbi időszakában fog megtörténni. Ez lesz az előestéje egy nagyon hosszú evolúciós ciklus óriási méretű záró szakaszának.

Sokan érezzük, hogy valami nagyon nagy dolog közeledik. És ez így van. Egész éven át drasztikus változások fognak végbemenni. Ez az utolsó éve a 3 évig tartó MUA -- ciklusnak. (A MUA egy tahiti szó, azt jelenti: "a kezdetek kezdete". Egy teljesen új evolúciós ciklus kezdetét fémjelzi.)

A dualitás világának szétesése tovább folytatódik. A korrupció és a tisztességtelenség újabb rétegei lepleződnek le. Minden, ami hamis alapokon nyugszik, kezd összedőlni vagy megváltozni. Fel kell készülnünk néhány megrázó eseményre. Ezek a világ minden részén előfordulnak, de különösen oda kell figyelnünk az Egyesült Államokra és Európára, bár az is lehet, hogy ezeken a helyeken csak 2012-ben lesznek nagyobb események. Folytatódnak a drasztikus klímaváltozások és Föld változásai is. Nem az a legfontosabb, hogy mi fog történni, hanem, hogy HOGYAN REAGÁLUNK ARRA, AMI TÖRTÉNIK. Ha Igaz Egyek maradunk, akkor MINDEN JÓ LESZ.

Miközben a dualitás összedől, és a Föld új egyensúlyi állapotba kerül, a SZERETETET és az IGAZLÉT óriási hullámai jönnek. Egyre több ember fogja elhagyni a régi mintákat, felvállalja a változásokat, és Igaz Egyként kiemelkedik. Közülünk egyre többen fogják elfoglalni helyüket az Új Világban, ami most van megszületőben.

Ez a mi újjászületésünk ideje. Az emberiség újjászületésének, az Igazlét újjászületésének, a Föld Bolygó újjászületésének. Az EGY LÉTEZŐNKBEN való összetalálkozásunk ideje. Minden születésnél van felfordulás és vér, azonban mindegyik születésre elengedhetetlenül szükség van, és mind nagyon-nagyon csodás. A szülési fájdalmaink közepette se feledkezzünk meg arról, hogy minden váratlan esemény hatástalanítható vagy átalakítható. A dualitás össze fog dőlni, de ez nemcsak megrázó eseményekkel történhet. Átalakulhat gyorsan és finoman is, ha átfordul valami olyanba, ami az Egységgel összhangban van.

2011 fő hangsúlya az új helyeink megtalálása lesz, hogy elkezdhessük az Új Életünket. Ha úgy érzed, hogy nem a megfelelő helyen vagy, járj utána, hogy hol lehet a helyed, és minél előbb menj át oda! Ne hagyd, hogy bármi visszatartson! Sokan a "biztonságot" tartják szem előtt. Ha oda mégy, ahová az Igaz Szíved vezet, akkor a megfelelő helyen leszel. Nem kell azon aggódni, hogy biztonságos-e a hely, csak arra figyelj, mit érzel számodra megfelelőnek! Az Igaz Egyek mindig a MEGFELELŐ HELYEN vannak a MEFELELŐ IDŐBEN.

És most van itt az ideje annak is, hogy összekapcsolódjunk a többi Igaz Eggyel. A visszavonult remeték ideje végre lejárt. Ebben az évben rengeteg új emberrel fogunk kapcsolatba kerülni olyan módokon, amiket most még el sem tudunk képzelni.

Egész évben érvényes, hogy a jól begyakorolt szerepeink megváltoznak. Például: Valaki, aki eddig irodában dolgozott, esetleg hirtelen elhatározza, hogy szakács lesz, vagy aki mindig ugyanabban a nagyvárosban élt, most elköltözik a világ másik végébe egy félreeső faluba. De a szerepek egy ennél mélyebb szinten is változnak, mint csupán a foglalkozás vagy a lakóhely megváltozása. Aki most vezető beosztásban dolgozik, lehet, hogy végleg felhagy vele, és egy kreatívabb szinten fog együtt dolgozni másokkal. Valaki, aki eddig csak mások irányítása alatt dolgozott, lehet, hogy hirtelen felvállalja a felelősséget egy vezető szerepre. Sokan közülünk készséggel és lelkesen vetik bele magukat új helyzetekbe, új szerepekbe, amelyekben mindent a nulláról indulva kell megtanulniuk.

2011-ben eredményesnek és fáradhatatlannak kell lennünk, és egész lényünk részvételét igényli. Állandóan bátorságra lesz szükségünk, mert nagyon le fogunk térni az Ismert Világ Térképéről, és messze elhagyjuk a komfortzónánk eddigi határait. Nem lesz semmiféle útmutatónk, térképünk, kivéve a saját belső tudásunkat. Sok minden lesz, amit nem fogunk érteni, és sok tanulnivalónk lesz. Az egész teljesen új lesz számunkra. És éppen ettől lesz izgalmas és érdekes, olykor pedig kellemetlen és megterhelő.

Mostantól pontosan olyan életet teremthetünk, amilyet akarunk -- újrateremthetjük magunkat. Igaz Egyekként Igaz Életet élhetünk. Ehhez mindent -- amik csak vagyunk, és amik egyáltalán voltunk ebben a világban -- megfogunk, és átvisszük a KITERJESZTETT ITT és MOST állapotába.

2011 első felében a figyelem középpontjában az lesz, hogy elfoglaljuk megfelelő helyeinket, hogy minél teljesebben kiléphessünk az Új Világba. Amint a helyünkre kerülünk, meg kell tanulnunk az Új Tájképünkön tájékozódni. Az Új Tájékozódásunk gyakran olyannak fog tűnni, mintha egy bonyolult labirintuson kelnénk át. A dolgok nem egyenes és logikus úton fognak történni. Nem úgy fognak történni, ahogy mi gondoljuk, hogy történniük kellene. Azonban éppen ez a kalandos utazásunk -- az Új Világunk még feltérképezetlen birodalmain keresztül -- adja meg nekünk a tökéletes megtapasztalásokat, az egyedi kapcsolatokat és az elengedhetetlenül szükséges információkat. Időnként lehet, hogy zavarodottnak és tehetetlennek érezzük magunkat, mert még olyan sok minden van, amit nem értünk. Állandóan bátorságra és nagyobb nyitottságra lesz szükségünk, mint amit eddig egyáltalán megközelítettünk, ahhoz, hogy teljesen beléphessünk az Új Világba.

2011 második felében a figyelem középpontjában az Új Világunk teljes elfoglalása lesz, hogy Igaz Egyekként Igaz Életet éljünk, és a Cselekvésbe Lendülő Egy Létezőnknek megfelelő Új Célunkkal összehangolódjunk. Ez az, amikor az Új Életünk hivatalosan elkezdődik, és a Legmerészebb Álmaink beteljesednek olyan módokon, amiket eddig lehetetlennek hittünk.

2011 egy intenzív, nagy erőkkel bíró éve a cselekvésnek, az áttöréseknek, a lebomlásoknak, a SZERETETNEK, a bátorságnak, a tisztánlátásnak, a fáradhatatlanságnak, a hatékonyságnak, a kihívásoknak, a mély átalakulásoknak és a hatalmas ragyogásnak. Nagyon fontos, hogy hol vagyunk és kivel. Ha a megfelelő helyen vagyunk a megfelelő emberekkel, minden sokkal könnyebb és élvezetesebb lesz. Ez az az év, amikor el kell kezdenünk teljesen a KITERJESZTETT ITT ÉS MOST-ban élni, mert ez lesz az elsőszámú, és hamarosan az egyetlen valóságunk.

ISTEN HOZOTT 2011-BEN!

Azt kívánom, hogy
juttasson el bennünket ez a Nagyszerű 2011-es Év
a megfelelő helyünkre, a megfelelő emberekhez,
a Legmerészebb Álmaink Virágba Borulásával
az Új Célunk teljesítésével
és a Mindennél Teljesebb Szeretettel.

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ar/Lotus8.jpg

TISZTA SZÍVVEL, IGAZ SZERETETTEL

Solara

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/PURPLEBA.GIF LÉPJ BE AZ NVISIBLE HONLAPRA http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ba/PURPLEBA.GIF

Solara által jogvédett 2011
Minden jog fenntartva
www.nvisible.com

 

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/waves1.gif

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/SurfInsite.gif
A Solara Szörf Riportok meglátásai tiszták
és elképesztően pontosak!

Itt tudsz előfizetni Solara Havi Szörf Riportjaira és a Frissítésekre...

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/li/waves1.gif

 

 

Most teremtjük meg a jövőnk alapmintázatát!

 

 

 

Élvezd ezt a féktelen utazást, egyenesen az Új Világba!

 

 

 

Szeressünk félelem nélkül, egész lényünkkel!

 

 

 

Legyél állandóan nyitott a Váratlan Dolgokra!

 

 

 

LÉGY VALÓDI minden körülmények között!

 

 

http://www.nvisible.com/nvisiblegraphics/ti/Nvisible2.gif